Podejście holistyczne

Integrowanie medycyny konwencjonalnej z dogłębnym rozumieniem istoty ludzkiej

W firmie Weleda dążymy w terapii medycznej do podejścia holistycznego. Opieramy naszą wiedzę i praktykę na zasadach medycyny antropozoficznej – sytemu leczenia zapoczątkowanego w latach 20. ub. wieku przez Rudolfa Steinera i lekarza medycyny Itę Wegman.

Holistyczne, terapeutyczne podejście

W medycynie antropozoficznej proces terapeutyczny opiera się na równowadze między czterema płaszczyznami: fizyczną, sił życiowych lub witalności, psychiczną lub psychologiczno-emocjonalną oraz indywidualności czyli ego. Celem terapii jest przywrócenie owej niezbędnej równowagi, kiedy dochodzi do jej zaburzenia.

Metody terapeutyczne

Praktykowanie medycyny zintegrowanej

Medycyna atropozoficzna to zintegrowany system leczenia niezaliczany do kategorii „medycyny alternatywnej”, który rozwija się w oparciu o medycynę konwencjonalną oraz praktykę.

Anthroposophic medicine

Zdrowie to ciągły proces

Salutogeneza jest nauką o rozwoju zdrowia, skupiającą się na czynnikach wspomagających zdrowie człowieka, w przeciwieństwie do czynników powodujących chorobę. Model salutogeniczny dotyczy relacji pomiędzy zdrowiem, stresem i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Salutogeneza

Wyjątkowe parafarmaceutyki

Równie ważny dla jakości i skuteczności leków marki Weleda jest proces produkcyjny, w którym przetwarza się wysokojakościowe surowce oraz respektuje specjalne receptury. Weleda stosuje swój wyjątkowy trzyetapowy proces przetwarzania surowców, który składa się z: specjalnego procesu rytmicznego, stopniowego podgrzewania oraz naszej unikatowej metody obróbki metali i minerałów.

Proces wytwarzania