Salutogeneza

Odkrywanie i korzystanie ze źródła zdrowia

Koncepcja „salutogenezy” (w języku łacińskim salus znaczy zdrowie, a w greckim genesis znaczy pochodzenie, genezę) opracowana została w latach 70. ub. wieku przez Aarona Antonovsky’ego (1923-1994) - amerykańsko-izraelskiego badacza zajmującego się socjologią medycyny. Badacz opisał „rozwój zdrowia” jako proces odkrywania i wykorzystywania źródeł zdrowia.

Salutogeneza – klucz do zdrowego życia

Salutogeneza jest nauką o rozwoju zdrowia, skupiającą się na czynnikach wspomagających zdrowie człowieka, w przeciwieństwie do czynników powodujących chorobę. Model salutogeniczny dotyczy relacji pomiędzy zdrowiem, stresem i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Według Antonovsky'ego, zdrowie człowieka nie jest statyczne, lecz podlega procesowi ciągłego rozwoju. Oznacza to, że każdy człowiek odkrywa swoje własne źródła zdrowia i sam decyduje, co należy zrobić, aby zachować komfort psychiczny oraz ogólny dobrostan.

Być źródłem własnego zdrowia

Wiedza naukowa na temat znaczenia rytmów biologicznych w przyrodzie i w odniesieniu do ludzkiego organizmu ma wielkie znaczenie w terapii antropozoficznej, której celem jest wykorzystanie samouzdrawiających mocy każdego człowieka. Pacjenci są zachęcani do bycia dla siebie samych źródłem zdrowia. Mogą je sami uaktywnić i wzmocnić, aby pokonać chorobę lub zachować dobrą formę fizyczną, a także, by poprawić jakość życia, jeśli cierpią na chorobę przewlekłą. Salutogeneza w medycynie antropozoficznej oznacza rozwijanie u pacjenta wyraźnego „poczucia koherencji" (poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności). Mając taką świadomość, pacjenci - choć czasowo chorzy i w słabej kondycji – są w stanie żyć w zgodzie ze sobą i ze swoim otoczeniem, wiedząc, że odnaleźli odpowiednie miejsce w życiu i w społeczeństwie.

Wzmacnianie wewnętrznych sił

Jeśli potrafimy cieszyć się życiem w czasie choroby, jesteśmy wówczas mniej skłonni postrzegać swoje życiowe zmagania w kategoriach winy lub kary. Choroba stwarza okazję do akceptacji naszego stanu poprzez aktywne poszukiwania. Dzięki takim doświadczeniom rozwija się nasza osobowość. To z kolei wzmacnia nasz wewnętrzny potencjał prozdrowotny i wywiera pozytywny wpływ na obiektywnie badany stan zdrowia.

Holistyczne zdrowie

Unikalne farmaceutyki

Równie ważny dla jakości i skuteczności leków marki Weleda jest proces produkcyjny, w którym przetwarza się wysokojakościowe surowce oraz respektuje specjalne receptury.

Proces produkcji

Przywracanie równowagi

Proces leczenia w medycynie antropozoficznej oparty jest na równowadze między czterema płaszczyznami: fizyczną, sił życiowych lub witalności, psychiczną oraz indywidualną czyli ego.

Metody terapii

Zintegrowany system

Medycyna atropozoficzna to zintegrowany system leczenia niezaliczany do kategorii „medycyny alternatywnej”, który rozwija się w oparciu o medycynę konwencjonalną oraz praktykę.

Medycyna antropozoficzna