Nasze zobowiązania dotyczące etycznego pozyskiwania surowców

Jesteśmy członkiem Unii na Rzez Etycznego Biohandlu BioTrade (UEBT) od 2011 r. UEBT jest stowarzyszeniem non-profit, które promuje pozyskiwanie surowców z poszanowaniem różnorodności biologicznej („Sourcing with Respect”).

Ambitny standard UEBT sprzyja zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu, rozwojowi lokalnemu i zachowaniu różnorodności biologicznej.

Zgodnie z naszą misją rozwijania działalności w zgodzie z naturą i człowiekiem, wdrożyliśmy standard UEBT jako system zarządzania zrównoważonym rozwojem na wszystkich etapach łańcuchu dostaw surowców.

Posiadamy certyfikat Etycznego Systemu Pozyskiwania

Posiadamy certyfikat dla naszego Etycznego Systemu Pozyskiwania od 2018 r. UEBT certyfikuje systemy pozyskiwania firm, które szanują ludzi i bioróżnorodność.

Jako członek UEBT jesteśmy zaangażowani w innowacyjne działania i praktyki pozyskiwania, które przyczyniają się do świata, w którym ludzie i różnorodność biologiczna rozwijają się w zrównoważony sposób. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju, postanowiliśmy zastosować standard Etycznego Systemu Pozyskiwania (ESS) dla wszystkich naszych naturalnych surowców stosowanych w naszych naturalnych i organicznych produktach kosmetycznych.

Etyczny system zaopatrzenia pozwala nam sprawdzić, czy nasi dostawcy spełniają nasze wymagania dotyczące zrównoważonego wzrostu gospodarczego, rozwoju lokalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Dzięki analizie ryzyka można zidentyfikować potrzeby i podjąć odpowiednie działania.

W kolejnym kroku i w ramach programu certyfikacji zobowiązujemy się do podjęcia większej liczby działań zgodnie z, tzw. Priorytetowymi łańcuchami dostaw. Chcemy dotrzeć do większej liczby obszarów i poprawić praktyki BioTrade tam, gdzie jest to potrzebne.

Zakres certyfikacji w liczbach:

 

  •  Mamy 657 zaakceptowanych łańcuchów dostaw, co oznacza, że ​​100% użytych surowców zostało poddanych ocenie.
  •  W 2017 roku pozyskiwaliśmy 270 naturalnych surowców od 199 dostawców.
  • Ta liczba surowców miała źródło zaopatrzenia w wysokości 4,625 t w 2017 r.
  •  62 nasze łańcuchy dostaw są zdefiniowane jako priorytetowe do weryfikacji. Weryfikacja oznacza, że ​​weryfikujemy informacje otrzymane od naszych dostawców w celu oceny poprzez audyty terenowe lub weryfikację na pulpicie, jeśli dostępne są dokumenty, które pozwolą nam uzyskać dowód zgodności ze Standardem Etycznego Bio Handlu.

Cel:

  • Zakończenie weryfikacja wszystkich obecnych zdefiniowanych priorytetowych łańcuchów dostaw do czerwca 2019 r. Stanowi to 16% naszego wolumenu zaopatrzenia w kosmetyki naturalne i organiczne w 2017 roku.
  • Klasyfikacja wszystkich naszych łańcuchów dostaw zgodnie z 4 poziomami zgodności UEBT (wskaźniki wejścia, wymagania krytyczne, wymagania progowe i wymogi ciągłego doskonalenia). Dla każdego poziomu cele będą ustalane i zatwierdzane przez UEBT.
  • Aktywna komunikacja w sprawie certyfikacji, naszych działań i promowanie świadomości konsumentów na temat różnorodności biologicznej
  • Certyfikacja jest ważna od czerwca 2018 r. I obowiązuje przez rok. Jest ona następnie rozszerzana o nowy audyt.