Nasze wartości

Siedem Podstawowych Zasad firmy Weleda

Weleda to organizacja wyjątkowa: znakomicie prosperująca pod względem ekonomicznym, pełna życzliwości i zaangażowana w dobrostan Ziemi, środowiska i ludzi.

 

Rozwinęliśmy się, by pełnić taką rolę poprzez zaadaptowanie siedmiu podstawowych zasad, które stanowią podstawę naszej działalności i pozostają niezmienne oraz wiążące dla każdego, kto z nami współpracuje. Chcemy podzielić się z Wami tymi zasadami, abyście mogli zrozumieć, kim jesteśmy i dlaczego pracujemy w taki właśnie sposób. 

1. Uczciwe traktowanie klientów, partnerów i dostawców

Weleda pokazuje, że transparentna i uczciwa komunikacja tworzy podstawy dobrej i efektywnej współpracy. Stanowi fundament jej relacji biznesowych na całym świecie. Skutkiem tego są długotrwałe i oparte na zaufaniu związki z klientami, dostawcami i siecią partnerów.

2. Relacje w duchu partnerstwa między kadrą kierowniczą a pracownikami

Pracownicy firmy Weleda powierzają firmie swoje umiejętności i są przez nas doceniani jako profesjonaliści. Mają możliwość wglądu w procesy i struktury operacyjne i przyjmują odpowiedzialność za powierzone im cele. W efekcie mogą uczestniczyć w procesach oceny i podejmowania decyzji w zakresie swojej odpowiedzialności. Oddanie i zaangażowanie wszystkich naszych pracowników jest źródłem innowacji w rozwoju biznesu.

3. Wysoka jakość

Naturalne surowce w produktach marki Weleda przetwarzane są w skomplikowanych i precyzyjnych procesach w taki sposób, że substancje i aktywne składniki mogą rozwinąć cały swój potencjał. Holistyczne spojrzenie na istotę ludzką, która składa się z ciała, duszy i ducha, oraz pojmowanie Ziemi jako żywego organizmu połączonego z całym kosmosem (antropozoficzny punkt widzenia), zapewnia lepsze rozumienie naturalnych substancji i charakteru ich działania, z czego wyrasta pogłębione pojmowanie jakości.

Produkty tworzone są w taki sposób, aby zapewniać głębokie i kompleksowe działanie na organizm ludzki oraz wywoływać uczucie nadzwyczajnego dobrostanu. Zintegrowanemu pojmowaniu jakości sprzyja dodatkowo nieustanny rozwój naukowej metodologii badań.

4. Łączenie nauk przyrodniczych i duchowych w badaniach i rozwoju

Dla marki Weleda człowiek znajduje się w centrum wszystkich rzeczy. To dla nas ludzi rozwijamy i badamy z naszymi partnerami innowacyjne produkty i metody terapeutyczne. Powstają one na skutek połączenia nauk przyrodniczych i humanistycznych i umożliwiają firmie Weleda ukazywanie nowoczesnych perspektyw holistycznego rozumienia choroby, zdrowia i pielęgnacji.

5. Wysokie standardy środowiskowe

Zasoby Ziemi są ograniczone. Zatem należy je chronić dla dobra ludzkości i natury. Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za losy Ziemi i w związku z tym ustanawiamy wysokie standardy środowiskowe. Dla nas bowiem zrównoważone działanie oznacza troskę o naturalne zasoby i ich ochronę.

6. Etyczne i opłacalne praktyki biznesowe

Tak długo jak istniejemy, dążymy do realizacji korporacyjnych celów, które wyłoniły się z założycielskiej koncepcji naszej firmy. Najważniejsi są ludzie i ich rozwój osobisty, a także pielęgnowanie, ochrona i przywracanie ich zdrowia oraz ich potrzeba fizycznego dobrostanu i zrównoważonego stylu życia.

 

Polityka cenowa firmy Weleda bierze pod uwagę nie tylko wzmacnianie kapitału własnego, lecz uwzględnia także interesy naszych klientów, dostawców i inwestorów. W ramach naszych możliwości wspieramy inicjatywy kulturalne, które wspomagają rozwój ludzi.

7. Różnorodność kulturowa jako siła inspirująca

Grupa Weleda reprezentowana jest w wielu krajach i obecna na wielu rynkach całego świata. Określa to zróżnicowaną rzeczywistość kulturową, która jest dla nas inspirująca i motywująca.

 

Z historycznego punktu widzenia Weleda wyrosła z odrębnych inicjatyw biznesowych, które połączono razem w korporację zarządzaną przez zjednoczone kierownictwo. Rada Dyrektorów i Zarząd Grupy Weleda pełnią swoje kierownicze obowiązki, mając na celu pomyślny rozwój całej Grupy. Jednakowe standardy etyczne i jakościowe oraz strategia i polityka dotycząca korporacji i rynku są wiążące dla całej Grupy Weleda.

Więcej o marce Weleda dzisiaj

Weleda dzisiaj

Zaczęliśmy w małym zakładzie w Szwajcarii, dziś jesteśmy globalną firmą zatrudniającą 2000 pracowników w 50 krajach.

Więcej o marce Weleda dzisiaj

Zrównoważony rozwój

Dla firmy Weleda tradycja i nowoczesność to wartości równie ważne. Stanowią one podstawę naszego wieloletniego zaangażowania na rzecz trzech filarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego i środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej