Antropozofia

Stworzona przez Rudolfa Steinera

Antropozofia to metoda badawcza, którą zapoczątkował filozof i przyrodnik – Rudolf Steiner wraz ze swoimi kolegami, którzy podzielali jego poglądy. Ta metoda badawcza wpłynęła na inne dyscypliny, m.in.: edukację, architekturę, sztukę i medycynę. Jej wpływ jest wciąż na co dzień obecny w firmie Weleda.

Antropozofia to stosowana na całym świecie metoda badawcza o europejskich korzeniach, która zgłębia duchowość za pomocą nauki. Oferuje sposób lepszego rozumienia praw natury ludzkiej i bada, jak działać w zgodzie z nimi, oferując formuły i podejmując określone działania w wielu różnych dziedzinach życia. 

Od naukowej analizy do doświadczenia duchowego

W przeciwieństwie do sposobu myślenia typowego wówczas dla kręgów akademickich i uniwersyteckich Steiner używał terminu antropozofia w odniesieniu do badań nad rzeczywistością duchową poprzez doświadczenie naukowe i duchowe, i temu właśnie poświęcił swoją pracę. Antropozofia bierze swój początek z rygorystycznego myślenia naukowego. Precyzyjne metody badawcze, ograniczane w tradycyjnej nauce do świata materii, w antropozofii rozszerzają się poprzez naukę na jego aspekt duchowy.

Antropozofię można opisać w następujący sposób: ludzie rozumieją świat dzięki swoim zmysłom i procesom zachodzącym w ich umysłach – wiedza budowana na podstawie zebranych informacji nazywana jest antropologią. Antropozofia natomiast zwiększyła zasięg zainteresowań, obejmując również poziom duchowy, ponieważ ludzie mogą postrzegać środowisko także poprzez emocje i myśli. Steiner stworzył nazwę antropozofia – „wiedza o człowieku”, ponieważ po grecku anthropos oznacza człowieka, a sophia mądrość/wiedza.

W 1923 roku Steiner założył Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne, którego misją było kultywowanie swobodnego życia kulturalnego i intelektualnego oraz propagowanie badań nad rzeczywistością duchową. W Dornach, zaledwie kilka kilometrów od dzisiejszej siedziby firmy Weleda w Arlesheim, powstała School of Spiritual Science (Szkoła Nauki Duchowej). Imponujący architekturą budynek szkoły nazwany został Goetheanum. Ten ośrodek antropozofii zaprojektowany został przez samego Rudolfa Steinera. Mieszczą się w nim aula do prezentacji na 1500 osób, galeria, sale wykładowe, biblioteka, księgarnia i przestrzeń administracyjna na potrzeby Towarzystwa Antropozoficznego. Kilka razy do roku odbywają się tu konferencje o różnorodnej tematyce.

Wpływ antropozofii na markę Weleda

Celem antropozofii jest rozwój całej istoty ludzkiej. Dziś antropozofia ma wiele różnych gałęzi w wielu dziedzinach życia m.in.: edukacji, architekturze, sztuce, medycynie i rolnictwie. Steiner propagował szkoły waldorfskie (zwane również szkołami i przedszkolami Steinera), medycynę antropozoficzną, naturalne produkty do pielęgnacji ciała oraz biodynamiczne uprawy roślin. Wszystkie te dyscypliny stanowią integralną część dzisiejszej firmy Weleda.

 

W produkcji naszych produktów medycznych i kosmetyków naturalnych, jak również w relacjach z naszymi partnerami, dostawcami i pracownikami – zawsze postrzegamy ludzi, społeczeństwo i naturę jako holistyczną całość, której poszczególne elementy wiążą się z sobą poprzez relacje zachodzące pomiędzy naszymi codziennymi aktywnościami i naturą.

Nasza Historia

Przełożyła teorię w praktykę

Kobieta o przenikliwym spojrzeniu i wyrazistej wizji reformy w leczeniu medycznym.

Ita Wegmann

Dyrektor w Weleda przez 35 lat

Inicjator produkcji antropozoficznych farmaceutyków i kosmetyków.

Oskar Schmiedel

Człowiek z wizją

Duchowy i filozoficzny założyciel marki Weleda.

Rudolf Steiner