Od 1921 roku...

Weleda - marka inspirowana antropozofią

Wszystko zaczęło się szpitalu i w laboratorium farmaceutycznym, które założyli razem holenderska lekarka, austriacki filozof oraz chemik i farmaceuta z Monachium. Dziś Weleda jest głównym światowym producentem holistycznych, naturalnych i organicznych kosmetyków oraz farmaceutyków przeznaczonych do terapii antropozoficznej. Nasze motto brzmi: „W harmonii z naturą i człowiekiem” i oznacza znacznie więcej niż slogan, stanowi bowiem autentyczny system wartości, jakie wyznajemy od początku istnienia naszej firmy.

Początki

W latach 20. ub. wieku troje intelektualistów i duchowych pionierów postanowiło nadać konkretną formę nowym ideom, które stanowiły różne wątki antropozoficznego nauczania i badań. W 1921 roku Ita Wegman (1876 – 1943) otworzyła Instytut Kliniczny i Terapeutyczny w Arlesheim (Szwajcaria) – szpital, w którym do leczenia pacjentów stosowano medycynę antropozoficzną. Oskar Schmiedel (1997 – 1959) – chemik urodzony w Wiedniu, pracował już z dr Wegman i Rudolfem Steinerem (1861 – 1925) od czasu, gdy studiował chemię na Uniwersytecie w Monachium. W istocie to on opracował z dr Wegman formułę pierwszego przeciwnowotworowego preparatu z jemioły, który stosuje się po dziś dzień.

Pierwsze owoce rewolucyjnego pomysłu

1920 - 1923

Tych troje prekursorów opracowało pierwsze farmaceutyczne produkty, opierając się na koncepcji, która zdefiniowała dewizę dotyczącą produktów, obowiązującą w firmie Weleda do dziś: medycyna powinna dostarczać organizmowi silny bodziec aktywizujący jego własny potencjał leczniczy. Ta rewolucyjna idea wyprzedziła to, czego dowodzą dziś komplementarne badania medyczne: leczenie jest możliwe dzięki holistycznie opracowanym farmaceutykom, które stymulują organizm do samoleczenia.

 

W 1920 roku Steiner i Wegman założyli Futurum AG w Arlesheim (Szwajcaria) i Der Kommende Tag AG w Stuttgarcie (Niemcy) – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała rozwijać wartości duchowe i ekonomiczne. Obie te firmy miały departamenty chemiczne i farmaceutyczne, a ich celem było zabezpieczenie źródeł finansowania dla działalności Freie Waldorfschule – placówki znanej również pod nazwą Szkoła Steinera w Stuttgarcie, oraz dla szkoły Nauk Duchowych w Dornach (Szwajcaria), znajdującej się w budynku Goetheanum – spektakularnym pod względem architektonicznym, światowym ośrodku ruchu antropozoficznego i zarazem centrum Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego.

Od 1921 roku...

W 1921 roku Futurum AG przejęło kontrolę nad laboratorium w Goetheanum, kierowanym przez dr Oskara Schmiedela, i połączyło je z chemiczno-farmaceutycznym laboratorium kierowanym przez farmaceutę – Ernsta Heina. W sierpniu tegoż roku firma przeniosła się do nowych budynków w sąsiednim Arlesheim i tak oto zaczęła się historia dzisiejszej firmy Weleda.

 

Od tej chwili główny nacisk położono na produkcję farmaceutyków i kosmetyków naturalnych, którym przyświecał holistyczny punkt widzenia na ludzi, społeczeństwo i naturę. W ciągu roku gama marki Weleda rozwinęła się do 120. różnych produktów. Z powodów finansowych nastąpiła fuzja obu firm i doszło do powstania International Laboratories i Clinical Therapeutic Institute Arlesheim AG (Międzynarodowe Laboratoria i Kliniczno-Terapeutyczny Instytut Arlesheim AG).

Wprowadzenie nazwy "Weleda"

1924 - 1933

W 1924 roku na całym świecie zaczął rozwijać się popyt na produkty medyczne i kosmetyki naturalne, dlatego właśnie zakładano wiele filii firmy Weleda. Pierwsza z nich powstała w 1924 roku we Francji, kolejna w 1925 roku w Holandii i Wielkiej Brytanii, a rok później w Austrii i Czechosłowacji. W 1931 roku do rodziny dołączyła filia w USA.

 

 

 

W 1928 roku firmie nadano nazwę Weleda. Pochodzi ona od imienia germańskiej uzdrowicielki i wieszczki. Rudolf Steiner osobiście zaprojektował logo marki, które używane jest do dziś. Logo ukazuje laskę i węża Eskulapa, który symbolicznie i mitologicznie nawiązuje do leczenia. Symbol dawania i otrzymywania opleciony wokół laski reprezentuje medyczne i społeczne podejście marki Weleda.

Wprowadzenie ikonicznych produktów

Pod koniec dekady Weleda zatrudniła 12 osób w swojej siedzibie w Schwäbisch Gmünd. W pierwszej dekadzie istnienia firmy opracowano klasyczne produkty, które cieszą się uznaniem klientów po dziś dzień. W obecnym katalogu i na stronie internetowej wciąż można znaleźć dawne produkty: Rosemary Hair Oil (1922), Calcium Compound (1924), Birch Elixir (1924) Arnica Massage Oil (1926), Skin Food (1927) oraz Pine Bath Milk (1927).

 

 

Od 1932 roku Weleda zaczęła przekazywać swoim klientom informacje na łamach regularnie wydawanego magazynu Weleda Nachrichten, który dziś nosi nazwę Weleda Magazine. Zakazany w czasie wojny, dociera obecnie do pół miliona osób.

1933 - 1976

Jako firma szwajcarska, Weleda przetrwała II Wojnę światową stosunkowo bez szwanku. W latach 50. i 60., kiedy Europa przeżywała ekonomiczny boom, Weleda poszerzyła swoją gamę produktową. W tamtym okresie pojawiły się nowe klasyczne produkty, takie jak: Nursing Tea (1950), Sea Buckthorn Elixir (1955), Skin Tonic (1959), Shaving Cream (1960), Lavender Bath Milk (1961), Foot Balm (1962) oraz Chestnut Shampoo (1966). Dzięki wprowadzeniu Calendula Baby Oil w 1960 roku, położono podwaliny pod znakomicie prosperującą gamę do pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci, opartą na biodynamicznie uprawianym nagietku lekarskim.

Weleda na rynku światowym

W 1952 roku Weleda we Francji przeżyła ekspansję, dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w St. Louis w Alzacji. Wkrótce powstało więcej zagranicznych filii: we Włoszech (1953), w Nowej Zelandii (1955), Szwecji (1956), Brazylii (1959) i Argentynie (1965).

 

W 1976 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie. Pracownicy firmy rozpoczęli pracę nad monografiami niemieckiej Farmakopei Homeopatycznej. Od tej pory Weleda odpowiedzialna była za informacje na temat niemal całej listy leków stosowanych w leczeniu minerałami, ciepłem itp.

1977 - 2004

W 1992 roku marka dostępna była w 30. krajach i posiadała niezwykle rozległą gamę ponad 10 000 produktów. Ludzie zyskiwali coraz większą świadomość środowiska, jednocześnie zwiększał się popyt na kosmetyki naturalne, co doprowadziło do zrewidowania starych receptur produktowych i zastąpienia ich nowymi.

 

 

 

W latach 90. ub. wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku powstały nowe zagraniczne filie: Weleda Chile w 1992 roku, Weleda Peru w 1993 roku, Weleda Japonia w 1999 roku, Weleda Słowacja w 2000 roku i Weleda Finlandia w 2004 roku.

Niezmiennie pionierska

2006 do dziś

W 2006 roku Weleda Francja otworzyła Espace Weleda – oazę leczniczą, która oferowała między innymi ekskluzywne zabiegi SPA. W 2007 roku Weleda i inni wiodący producenci kosmetyków naturalnych powołali do życia NaTrue -organizację non-profit, która definiuje przejrzyste międzynarodowe zasady i zalecenia dotyczące używania terminu „kosmetyki naturalne” i zapewnia ich transparentność dla konsumentów poprzez wydawanie certyfikatu NaTrue.

 

W 2011 roku Weleda świętowała 90-lecie swojego istnienia. Jesteśmy dziś jedną z najbardziej znanych marek zaangażowanych w medycynę antropozoficzną i głównym dostarczycielem kosmetyków naturalnych. Weleda zatrudnia obecnie ok. 2000 pełnoetatowych pracowników na całym świecie, wśród nich 70% stanowią kobiety. Dodatkowo Weleda współpracuje z wieloma firmami i partnerami, w takich dziedzinach jak: badania, sprzedaż detaliczna czy pozyskiwanie surowców.

Tworzenie legendy i pamięć o dziedzictwie

Na przestrzeni lat Weleda nieustannie się rozwijała, dzięki współpracy zespołowej wielu oddanych jej ludzi na całym świecie. W efekcie utworzenia filii w innych krajach pojawiła się nowa forma globalizacji: w wielu krajach, w których działa obecnie Weleda, to pacjenci, lekarze i farmaceuci dali asumpt do powstawania tych filii, ponieważ aktywnie poszukiwali antropozoficznych produktów medycznych i kosmetyków naturalnych.

 

Weleda zawsze pozostawała wierna sobie, swoim założycielom i wartościom. Jako marka globalna, Weleda działa na poziomie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym na tych samych zasadach, co w 1921 roku, kiedy zaistniała w świecie medycznym i kosmetycznym.

Nasze dziedzictwo

Sukces oparty na mocnych fundamentach

Od samego początku Weleda zmierzała do celów, które wyłoniły się z jej założycielskich zasad. Nasze produkty mają wspierać ludzi w ich indywidualnym rozwoju, w pielęgnowaniu i odzyskiwaniu zdrowia oraz w ich wysiłkach, aby osiągnąć stan fizycznego dobrostanu i zrównoważony styl życia.

Kim jesteśmy

Piękno jako harmonia ciała, umysłu i ducha

Składamy obietnicę, że będziemy pobudzać i inspirować Twoje ciało, umysł i duszę. Jednocześnie wspierać Cię, gdy będziesz odkrywać swoją wyjątkową witalność i wewnętrzną równowagę. Dzięki tej pozytywnej relacji, dbamy o Twoje zdrowie i pomagamy ukazać Twoje prawdziwe, unikatowe piękno.

Naturalne Piękno

Nasze holistyczne podejście

W firmie Weleda dążymy w terapii medycznej do podejścia holistycznego. Opieramy naszą wiedzę i praktykę na zasadach medycyny antropozoficznej – sytemu leczenia zapoczątkowanego w latach 20. ub. wieku przez Rudolfa Steinera i lekarza medycyny Itę Wegman.

Holistyczne zdrowie

Zaangażowanie na rzech trzech filarów zrównoważonego rozwoju

Dążymy do osiągnięcia tego celu poprzez ochronę i poszanowanie środowiska naturalnego oraz jego bioróżnorodności, poprzez uczciwe traktowanie i wynagradzanie pracowników, partnerów i lokalnych społeczności oraz wspieranie etycznej przedsiębiorczości, która tworzy wartości.

Zrównoważony rozwój