Oskar Schmiedel

Pewny siebie mężczyzna, który zainicjował produkcję antropozoficznych farmaceutyków i kosmetyków.

Dr Oskar Schmiedel (ur. 30 października 1887 roku - zm. 27 grudnia 1959 roku) był farmaceutą, antropozofem, terapeutą, naukowcem i teozofem. Studiował chemię na Uniwersytecie w Monachium, a następnie został członkiem Towarzystwa Teozoficznego.

W 1907 roku, po wysłuchaniu wykładu Rudolfa Steinera, Oskar Schmiedel został jego osobistym uczniem i w 1912 roku założył laboratorium chemiczno-teozoficzne, w którym w antropozoficzny sposób badał kolory roślin. W 1913 roku otworzył swoje własne laboratorium, głównie po to, by produkować kosmetyki.

Produkcja pierwszych leków antropozoficznych

Wkrótce po tym Rudolf Steiner zwrócił się do Oskara Schmiedela z prośbą o to, by przeniósł swoje laboratorium do Dornach. Schmiedel opuścił prymitywny barak na peryferiach i pomagał przy wystroju pierwszego Goetheanum. Jednocześnie rozpoczął produkcję pierwszych leków antropozoficznych. Od 1919 roku rozpoczął intensywną produkcję leków, najpierw z pomocą dr Ity Wegman, a później dr Ludwiga Nolla (1872 – 1930), z którym stworzył całą gamę suplementów.

Dyrektor w Weleda przez 35 lat

W 1922 roku Schmiedel był odpowiedzialny za pracę departamentu badań i produkcji w firmie Weleda. W 1924 roku został mianowany Dyrektorem Generalnym i pozostał na tym stanowisku aż do śmierci w 1959 roku.

Oskar Schmiedel znany jest do dziś jako wzorowy przykład pioniera farmacji. To właśnie on założył atropozoficzne laboratorium i rozpoczął produkcję kosmetyków i farmaceutyków. On również zwrócił się do Rudolfa Steinera z postulatem, aby przeprowadzić medyczne szkolenie lekarzy. To przedsięwzięcie, bardziej niż jakiekolwiek inne, uruchomiło lawinę zdarzeń w popularyzowaniu medycyny antropozoficznej.

Nasza Historia

Metoda badawcza

Antropozofia to metoda badawcza, którą zapoczątkował filozof i przyrodnik – Rudolf Steiner wraz ze swoimi kolegami, którzy podzielali jego poglądy.

Antropozofia

Człowiek z wizją

Duchowy i filozoficzny założyciel marki Weleda. To właśnie on rozwinął wizję nowego procesu leczenia - od wstępnych założeń antropologicznych po konkretne leki i produkty medyczne.

Rudolf Steiner