Rudolf Steiner

Duchowy i filozoficzny założyciel marki Weleda

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (ur. 25/27 lutego 1862 - zm. 30 marca 1925 roku) urodził się w obecnej Chorwacji, ale jako małe dziecko przeniósł się z rodzicami do Austrii. Jego ojciec był operatorem telegraficznym na kolei i człowiekiem o radykalnych poglądach. Rudolf odbył wczesną edukację w wiejskiej szkole i w domu. Otwarty na świat duchowy i fizyczny, zdobył doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Rostocku. Przedtem opublikował wiele opracowań na temat literatury i filozofii. Wśród jego licznych prac wspomnieć należy o „Filozofii wolności” oraz o „Theory of knowledge implicite in Goethe’s World-Conception” (Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego).

Na początku XX wieku Steiner założył ruch duchowy – antropozofię. Miał on swoje korzenie w niemieckiej filozofii idealistycznej i teozofii, która zachęca jednostkę do postrzegania swojego ciała, umysłu i ducha jako nieodłącznie powiązanych z naszym światem i stanowiących części jednego holistycznego systemu.

Od filozofii do nauki i duchowości

W pierwszej, bardziej filozoficznie zorientowanej fazie tego ruchu Steiner podjął próbę dokonania syntezy nauki i duchowości. W swoich pracach filozoficznych z tamtego okresu rozwijał naukę duchową i poszukiwał sposobu wykorzystania przejrzystego myślenia, charakteryzującego filozofię zachodnią, do zgłębiania zagadnień natury duchowej. W drugiej fazie, ok. 1907 roku, pracował nad wieloma różnymi zagadnieniami, m. in.: środkami artystycznego wyrazu, takimi jak dramat i sztuka poruszania się (eurytmia). Jego prace architektoniczne osiągnęły apogeum przy budowie Goetheanum – kulturalnego centrum skupiającego wszystkie sztuki. W trzeciej fazie Steiner pracował nad podwalinami różnorodnych przedsięwzięć natury praktycznej, m.in.: pedagogiki waldorfskiej, rolnictwa biodynamicznego i medycyny antropozoficznej.

Nowe podejście do medycyny

Pod koniec pierwszej dekady XX wieku Steiner podjął współpracę z lekarzami medycyny i chemikami, aby stworzyć nowy punkt widzenia na medycynę. W 1921 roku dr Ita Wegman, chemik Orkar Schmiedel oraz lekarze i farmaceuci pod kierownictwem Steinera próbowali rozstrzygnąć, jak można zastosować tę filozofię do zaspokajania potrzeb pacjentów. Zrozumieli, że organizm ludzki posiada niezwykłe zdolności do samoleczenia, ale potrzebuje niekiedy trochę pomocy, w związku z czym rozwinęli zindywidualizowane podejście do opieki zdrowotnej, wykorzystujące naturalne składniki, aby wspierać naturalne impulsy samoleczenia organizmu. Z takim przekonaniem, posiadając pogłębioną wiedzę naukową i filozoficzną, założyli firmę WELEDA.

Wielki wpływ na rozwój marki Weleda

Znaczenie Steinera i jego ze wszech miar nowatorskiego myślenia jest pierwszoplanowe dla marki Weleda. Mimo tego, że nie zajmował żadnego kierowniczego stanowiska, Steiner wraz dr Wegman był członkiem tzw. Kontrollstelle – grupy doradczej, która stanowiła fundament firmy. Był również odpowiedzialny za nazwę i logo firmy, które zaprojektował osobiście.

 

Przede wszystkim jednak, Rudolf Steiner był najbardziej znaczącą postacią, która wpłynęła na stworzenie intelektualnych i duchowych fundamentów marki Weleda. To właśnie on rozwinął wizję nowego procesu leczenia - od wstępnych założeń antropologicznych po konkretne leki i produkty medyczne.

Założyciele

Przełożyła teorię w praktykę

Kobieta o przenikliwym spojrzeniu i wyrazistej wizji reformy w leczeniu medycznym.

Ita Wegmann

Dyrektor w Weleda przez 35 lat

Zainicjował produkcję antropozoficznych farmaceutyków i kosmetyków.

Oskar Schmiedel