Zrównoważony rozwój

Dla firmy Weleda tradycja i nowoczesność to wartości równie ważne. Stanowią one podstawę naszego wieloletniego zaangażowania na rzecz trzech filarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego i środowiska naturalnego.

Zaangażowanie firmy Weleda na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wraz z przewidywanym wzrostem liczby ludności na świecie - z siedmiu do dziewięciu miliardów do 2050 roku, rośnie zapotrzebowanie na nieustannie malejące zasoby naturalne. Według antropozoficznych idei Rudolfa Steinera, twórcy firmy Weleda, musimy zrobić co tylko w naszej mocy, aby zapewnić ludziom odpowiedni poziom życia, nie zapominając przy tym o potrzebach przyszłych pokoleń.

Weleda dąży do osiągnięcia tego celu poprzez ochronę i poszanowanie środowiska naturalnego oraz jego bioróżnorodności, poprzez uczciwe traktowanie i wynagradzanie pracowników, partnerów i lokalnych społeczności oraz wspieranie etycznej przedsiębiorczości, która tworzy wartości.

Wiedza, jaką zgromadziliśmy, prowadząc przez 90 lat przedsiębiorstwo skupione na w pełni zrównoważonym rozwoju, czyni z nas wyjątkową firmę produkującą unikatowe produkty.

Etyczne działanie

Jako przedsiębiorstwo nastawione prospołecznie, przykładamy wielką wagę do zapewnienia naszym pracownikom, dostawcom i partnerom bezpieczeństwa, rozwoju osobistego i zdrowia. Pomaga to zagwarantować podstawowe standardy społeczne, uczciwe płace i długoterminowe umowy.

Zrównoważony rozwój społeczny

Nasza odpowiedzialność

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska obejmuje rozmaite kwestie, takie jak: różnorodność biologiczna, nabywanie surowców, wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważone opakowania, a także gospodarowanie wodą, redukcję odpadów i emisji gazów cieplarnianych.  

Zrównoważony rozwój środowiska

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Zrównoważona gospodarka to taka, w której zasoby Ziemi nie są eksploatowane szybciej niż przyroda je odnawia. Rentowność to produkt rozkwitających ekosystemów i dobrze prosperujących społeczności.

Zrównoważony rozwój gospodarczy