Zrównoważony rozwój społeczny

Etycznie działanie

Weleda przyjmuje odpowiedzialność za miejsca, w których pracujemy i za ludzi zaangażowanych w wytwarzanie naszych produktów. Poczucie odpowiedzialności społecznej pomaga osobom i organizacjom wywierać pozytywny wpływ na rozwój, biznes i społeczeństwo. Jako przedsiębiorstwo nastawione prospołecznie, przykładamy wielką wagę do zapewnienia naszym pracownikom, dostawcom i partnerom bezpieczeństwa, rozwoju osobistego i zdrowia. Pomaga to zagwarantować podstawowe standardy społeczne, uczciwe płace i długoterminowe umowy.

Unia Etycznego Biohandlu

W październiku 2011 roku, Weleda została członkiem Unii na rzecz Etycznego Biohandlu (UEBT) - organizacji non-profit, reprezentującej światowe standardy w zakresie zrównoważonego pozyskiwania i wykorzystywania surowców. Członkostwem w UEBT, Weleda potwierdziła swoje przywiązanie do zasad etycznej przedsiębiorczości i rozpoczęła wprowadzanie standardów UEBT w relacjach z dostawcami. Wartości propagowane przez UEBT, takie jak ochrona i zrównoważone wykorzystywanie bioróżnorodnych roślin oraz uczciwe wynagradzanie wszystkich partnerów będących ogniwami łańcucha dostaw, współbrzmią z własnymi, dawno przyjętymi i stosowanymi zasadami firmy Weleda.

Wszędzie tam, gdzie możliwe jest ustalenie płac minimalnych, Weleda zabezpiecza odpowiednie podstawowe wynagrodzenie dla wszystkich dostawców. Trzyletni audyt prowadzony przez UEBT przewiduje stopniową integrację wszystkich dostawców. Dążymy do podpisania długoterminowych kontraktów z dostawcami, gdyż dzięki temu obie strony mogą odpowiednio planować swoje działania. Nasi dostawcy otrzymują następnie certyfikat fair trade (uczciwego handlu), co pomaga im rozwijać sprzedaż swoich produktów na szerszą skalę.

Społeczności, partnerzy i udziałowcy

Weleda współpracuje i utrzymuje relacje ze społecznościami oraz lokalnymi instytucjami w wielu krajach. Pracujemy z lokalnymi partnerami, regularnie szkolimy pracowników i zapewniamy im uczciwe wynagrodzenie. Współpracujemy m.in. ze spółdzielnią w Maroku, która wytwarza wysokiej jakości olej arganowy, używany do produkcji linii pielęgnacyjnej z granatem; z rodzinną firmą w Meksyku produkującą olej sezamowy do różnych linii pielęgnacyjnych oraz ze spółdzielnię produkującą olejek migdałowy w Hiszpanii. Aby orientować się na bieżąco w stale zmieniających się warunkach pracy partnerów dostarczających surowce i usługi, przez cały czas ścisłe współpracujemy z naszymi dostawcami i udziałowcami. 

Rozwój zawodowy i równowaga między pracą a życiem rodzinnym

Zrównoważony rozwój społeczny, w rozumieniu firmy Weleda, oznacza także ponoszenie odpowiedzialności za naszych pracowników. Weleda postrzega siebie jako platformę rozwoju społecznego, opartego na wspólnocie zadań. Kompetencje społeczne menedżerów mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrej profesjonalnej współpracy. W 2013 roku zainicjowaliśmy program „Management in Focus” (Zarządzanie w centrum uwagi) i rozpoczęliśmy szkolenia dla menedżerów. Wszyscy kierownicy Weleda zakończą je w 2016 roku.

 

Weleda kładzie również duży nacisk na możliwości rozwoju swoich 1900. pracowników.

Aby zapewnić im równowagę życia zawodowego i rodzinnego, wprowadzono szereg różnych udogodnień dla rodziców, np. takich jak: przyzakładowe ośrodki opieki w Niemczech i we Francji.

Inspirowanie młodych talentów

Wspieranie stażystów i młodych talentów jest dla firmy Weleda bardzo ważne. Mamy wiele przykładów świadczących o tym, że udany trening zawodowy i współpraca z uniwersytetami rozwijają nowe kompetencje. Praktykanci biorą udział w wyjazdach (np. na farmę Demeter), korzystają z międzynarodowych kawiarenek szkoleniowych, warsztatów na temat antropozofii oraz z treningów uzupełniających. W Niemczech, w 2013 roku, stażyści otworzyli własną „junior-firmę”, w celu poznania wszystkich procesów związanych z założeniem firmy i lansowaniem produktu. Opracowali mydło Weleda, które jest już sprzedawane w Niemczech.

Zrównoważony rozwój

Wartość dodana

Zrównoważona gospodarka to taka, w której zasoby Ziemi nie są eksploatowane szybciej niż przyroda je odnawia. Rentowność to produkt rozkwitających ekosystemów i dobrze prosperujących społeczności.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Nasza odpowiedzialność

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska obejmuje rozmaite kwestie, takie jak: różnorodność biologiczna, nabywanie surowców, wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważone opakowania, a także gospodarowanie wodą, redukcję odpadów i emisji gazów cieplarnianych.  

Zrównoważony rozwój środowiska