Zrównoważony rozwój środowiska

od samego początku

Troska o środowisko

Tradycyjnie, już od ponad dziewięćdziesięciu lat, propagujemy zasadę troskliwego i rozważnego podejścia do środowiska naturalnego i jego zasobów. Jest to nieodłączne przesłanie wszelkich działań firmy Weleda, oparte na antropozoficznych ideach Rudolfa Steinera. Ale nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego na tym się nie kończy. Obejmuje ono bowiem rozmaite kwestie, takie jak: różnorodność biologiczna, nabywanie surowców, wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważone opakowania, a także gospodarowanie wodą, redukcję odpadów i emisji gazów cieplarnianych. 

Zrównoważone wykorzystywanie surowców

Weleda wykorzystuje do produkcji leków i naturalnych kosmetyków około 1000 surowców. Wiemy, że sposób w jaki pozyskujemy i ekstrahujemy te surowce ma znaczący wpływ na różnorodność biologiczną. Jednocześnie mamy świadomość, że jedynie nietknięte, naturalne ekosystemy są w stanie zapewnić odpowiednie podłoże i warunki do produkcji naszych surowców. Dlatego właśnie ponad 78% używanych przez nas surowców pochodzi z certyfikowanych upraw ekologicznych, gospodarstw biodynamicznych lub z kontrolowanego dzikiego zbioru, i nieustannie staramy się tę liczbę zwiększać. Zaangażowanie w kwestie bioróżnorodności ma dla firmy Weleda znaczenie największe - bez biologicznej różnorodności nie byłoby naszych produktów.

Przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów naturalnych

Jak w każdym innym przedsiębiorstwie, tak i w naszej firmie, w procesie produkcyjnym potrzebna jest woda i energia. Nasi pracownicy są zobowiązani do traktowania tych zasobów z szacunkiem. Ponadto nieustannie pracujemy nad ulepszaniem technologii, np. nad systemem odzyskiwania wody skroplonej, która z powrotem zasila obieg wody. Ogólnie rzecz biorąc, w 2013 roku zużycie wody na kilogram wytworzonego produktu zmniejszone zostało o 25%.

Intensywnie pracujemy również nad tym, aby zmniejszyć zużycie energii w naszej firmie. Możemy to zrobić w sposób bezpośredni i pośredni - poprzez optymalizację systemu chłodzenia i wentylacji, zmniejszenie powierzchni biurowej, optymalną eksploatację dostępnych urządzeń oraz inne środki poprawy wydajności.

Jednocześnie Weleda zwiększa zużycie energii odnawialnej. W 2013 roku 50,7% używanej przez nas energii bezpośredniej i 94,3% używanej energii pośredniej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

„Firmy Weleda i Whole Foods są do siebie podobne w wielu aspektach. Nasza współpraca ma długą historię i jest bardzo naturalna. Zaangażowanie i trosko o źródła składników oraz o dobrobyt Ziemi są fundamentalnie dla obu firm. Jakość produktu jest fenomenalna. Można by jeszcze pomyśleć nad nowymi metodami prezentacji produktów w punktach sprzedaży oraz, jak w prosty sposób opowiadać o ich zaletach. Składniki biodynamiczne są wyjątkowe. Nie ma w sklepach zbyt wielu takich produktów, które wyprodukowano w zgodzie z zasadami rolnictwa biodynamicznego, które stanowi podstawę działalności tych firm.”

Biodynamiczne rolnictwo

Opracowana przez nas własna metoda biodynamicznej uprawy roślin leczniczych pozostaje wciąż bardzo tradycyjna. Rolnictwo biodynamiczne oznacza, że uprawy, hodowla zwierząt, produkcja nasion i pielęgnacja krajobrazu prowadzone są w zgodzie z zasadami antropozoficznymi. W każdym naszym ogrodzie – w Europie i na całym świecie – wprowadzamy biodynamiczne procedury, aby produkować najwyższej jakości surowce, dbając jednocześnie o odnawianie i pielęgnowanie środowiska wraz z jego licznymi mieszkańcami - od bakterii po dzikie zwierzęta.

Nagroda Sustainable Beauty Award dla marki Weleda

W 2013 roku, Weleda była laureatem konkursu Sustainable Beauty Awards w kategorii Sustainability Leadership, organizowanym przez Organic Monitor. Jury doceniło i nagrodziło stosowany przez firmę Weledę model zrównoważonego biznesu, jako najlepszy przykład praktyk w tej branży. Od momentu założenia w 1921 roku, Weleda zainicjowała szereg nowatorskich projektów, łączących różne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone opakowania

Zrównoważone opakowanie musi spełniać wiele wymogów. Powinno, oczywiście, zabezpieczyć sam produkt, ale musi być również wyprodukowane z ekologicznych materiałów i poddawać się recyklingowi, kiedy zostanie już wykorzystane. Nie ma obecnie idealnego rozwiązania, które spełniałoby wszystkie te wymagania. Kiedy przeprowadzamy badania nad nowymi rozwiązaniami, staramy się wykorzystywać w firmie Weleda opakowania na tyle zrównoważone, na ile to możliwe. W 2012 roku powołaliśmy międzydepartamentowy zespół, który miał za zadanie opracować nowe rozwiązania w zakresie opakowań. Zaowocowało to szeregiem decyzji, które wdrożyliśmy niezwłocznie, po to aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu. Podobnie wykorzystujemy certyfikowane kartony z oznaczeniem Forest Stewardship Council - FSC (Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) i zamieniamy folię metalizowaną na kolorowy druk. Rozważamy też zastąpienie naszych charakterystycznych szklanych niebieskich butelek mało szkodliwym plastikiem, który jest łatwiejszy do ponownego przetworzenia, a jego transport mniej obciąża środowisko ze względu na mniejszy ciężar ładunku. Dzięki systematycznym debatom z producentami, nasze opakowania są ciągle udoskonalane.

Zrównoważony rozwój

Wartość dodana

Zrównoważona gospodarka to taka, w której zasoby Ziemi nie są eksploatowane szybciej niż przyroda je odnawia. Rentowność to produkt rozkwitających ekosystemów i dobrze prosperujących społeczności.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Etyczne działanie

Weleda przyjmuje odpowiedzialność za miejsca, w których pracujemy i za ludzi zaangażowanych w wytwarzanie naszych produktów. Poczucie odpowiedzialności społecznej pomaga osobom i organizacjom wywierać pozytywny wpływ na rozwój, biznes i społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój społeczny