Pozyskiwanie składników

Od 1921 roku celem firmy Weleda pozostaje niezmiennie zachowywanie, wspieranie i przywracanie zdrowia ludzi. Równie ważne są dla nas najwyższej jakości standardy oraz przemyślane i staranne wykorzystywanie zasobów. Około ¾ naszych składników roślinnych pochodzi z organicznych i biodynamicznych upraw oraz z zbiorów certyfikowanej roślinności dziko rosnącej.

Długo terminowa współpraca i jakość na każdym etapie

Nasze surowce pochodzą z różnorodnych naturalnych źródeł. Przeważającą większość – przeszło 200 gatunków – pozyskujemy z naszych własnych ogrodów roślin leczniczych. Oprócz naszych pól uprawnych i zbiorów roślin dziko rosnących, sporo surowców pozyskujemy także od dostawców – naszych długoletnich partnerów. Wiele różnorodnych, bardzo ważnych składników dostarczają nam gospodarstwa rolne (duże i małe) oraz spółdzielnie, projekty rolnicze, a także firmy handlowe z całego świata.

Uczciwe ceny oraz długoterminowe kontrakty zapewniają nam doskonałą współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami. Nasze standardy społecznej jakości, znane powszechnie jako fair trade (sprawiedliwy handel), obowiązują w całym łańcuchu wartości oraz naszych dostawców. Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami, którzy dbają o społeczne standardy i zapewniają swoim pracownikom godne wynagrodzenie i równowagę pomiędzy pracą i życiem rodzinnym oraz sprzyjają podnoszeniu pozycji kobiet. Relacje partnerskie tworzone są często we współpracy z rządowymi organizacjami rozwoju, uniwersytetami oraz międzynarodowymi organizacjami ochrony środowiska.

Bonus: mniejsze ryzyko spekulacji

Staramy się oczywiście pozyskiwać nasze surowce po konkurencyjnych cenach, unikając zbyt dużej ingerencji pośredników, lecz jesteśmy jednocześnie przekonani, że godne wynagrodzenia pomagają rozwinąć długoterminową i opartą na zaufaniu współpracę obu stron. Korzystny efekt uboczny jest taki, że obie strony są mniej podatne na ruchy spekulacyjne na rynku. Najlepszej jakości materiały można uzyskiwać poprzez uczenie się od siebie nawzajem w opartych na zaufaniu relacjach partnerskich, z których obie strony czerpią obopólną korzyść, oraz dzięki stabilności cen, konsekwentnie przestrzeganej wysokiej jakości i wymianie wiedzy technicznej.

Unia na rzecz Etycznego Biohandlu

Od września 2011 roku Weleda jest członkiem Union for Ethical Biotrade (Unia na rzecz Etycznego Biohandlu). Założona w 2017 roku w Paryżu, UEBT jest organizacją nienastawioną na zysk, reprezentującą globalnie uznane standardy dla pozyskiwania i wykorzystywania zasobów, z uwzględnieniem bioróżnorodności, jak również uczciwego podziału dochodów.