Rokitnik

Jagoda skrywająca wielką moc, pobudzająca siły witalne.