Arnika

Karpaty, Rumunia
Map of Romania - Arnica

Zbiór roślin dziko rosnących

Świeżo przetworzona arnika pozyskiwana jest głównie od naszych firm partnerskich w Niemczech, które uprawiają ją organicznie, natomiast suszone kwiaty arniki pochodzą ze zbioru certyfikowanych roślin dziko rosnących w Rumunii. Razem z naszymi partnerami z Karpat Rumuńskich, Weleda odgrywa rolę prekursora w zakresie polityki zgodnej z zasadą zrównoważonego pozyskiwania roślin dziko rosnących.

Rośliny lecznicze przystosowują się do życia w swoich naturalnych siedliskach przez długi czas. Nawet tereny pasterskie i rolnicze mogą z czasem stać się naturalnym siedliskiem arniki. Lecz ludzka ingerencja zakłóca jej delikatną równowagę, gdyż arnika to roślina bardzo wrażliwa na intensywną eksploatację pastwisk. Nawóz zmienia w sposób radykalny skład odżywczy gleby. Spokojny wzrost arniki zaburzają także intensywne zbiory. W rezultacie arnika przestaje kwitnąć i może nawet zupełnie zaniknąć w miejscu, w którym niegdyś rosła bujnie.

 

Aby zażegnać ryzyko wyginięcia arniki, działaliśmy proaktywnie, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas realizacji podobnego projektu we francuskich Wogezach. Współpracowaliśmy z WWF (obecnie Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) oraz z ekologami krajobrazu, by opracować takie środowisko zbiorów, które zapewni zrównoważone plony roślin leczniczych. W ramach kontrolowanych zbiorów roślin dziko rosnących zrywa się tylko określoną liczbę kwiatów. Wszystkie kwiaty zbierane są ręcznie. Pole jest intensywnie eksploatowane przez żywy inwentarz, nie stosujemy w związku z tym żadnych dodatkowych nawozów. Aby mieć pewność, że farmerzy zbierający arnikę (głównie hodowcy zwierząt i szkółkarze) zachowują wysokie standardy, są oni systematycznie szkoleni przez lokalną spółdzielnię. Od roku 2010 Weleda pracuje intensywnie nad rozprzestrzenieniem zrównoważonych zbiorów dzikich roślin na inne części Karpat. Propagujemy ideę zrównoważonego rozwoju i chcemy chronić jeszcze więcej pastwisk z ich cenną bioróżnorodnością.

Lokalne źródła zrównoważonej energii

Równie duże znaczenie dla projektu w Karpatach ma nowo wybudowany zakład-suszarnia, oddany do użytku w 2007 roku. Sam budynek skonstruowano na bazie lokalnie pozyskiwanego drewna. Do ogrzewania używane są odnawialne źródła energii. Oznacza to, że farmerzy i członkowie spółdzielni mogli stać się bardziej niezależni, poprawić swoją pozycję i zostać partnerami firmy Weleda na zasadach samozatrudnienia. Dzięki ciągłej wymianie ze spółdzielnią i jej doświadczeniu w suszeniu roślin leczniczych, czerpiemy korzyści z pozyskiwania wysokiej jakości kwiatów arniki. Aby zapewnić niezakłócone działanie spółdzielni, wspieramy naukowy monitoring populacji roślin poprzez skrupulatną obserwację zasobów arniki na badanych powierzchniach obserwacyjnych. Badania te pozwalają wychwycić wczesne symptomy zmian i dostarczać cennych danych dla długoterminowo planowanych zbiorów i zarządzania plonami.

Odkryj pozostałe projekty

Składnik

Ekstrakt z kwiatu arniki górskiej

Arnica Montana Flower Extract

Ekstrakt z kwiatu arniki górskiej wspomaga metabolizm skóry, poprawiając jej elastyczność skóry i zwiększając sprężystość. Wykazuje również działanie antymikrobowe.