Pastwin

Arequipa, Peru
Map of Peru - Ratanhia

Pozyskiwany w sposób zrównoważony, pastwin z Andów stosowany jest w pielęgnacji stomatologicznej

Pastwin trójpręcikowy (krameria lappacea), zwany ratanią, to niepozorna krzaczasta roślina, która rośnie na suchych terenach wokół miasta Arequipa, w południowym Peru. W surowym klimacie Andów pastwin radzi sobie znakomicie. Jego rozgałęziony system korzeniowy zapewnia roślinie stabilność na łatwo ulegającej erozji, cienkiej i suchej glebie górskiej. Roślina ta odgrywa ważną rolę w pielęgnacji stomatologicznej marki Weleda już od 50 lat. Pastwin zbierany jest w zrównoważony sposób w swoim naturalnym środowisku (jako roślina dziko rosnąca).

Na początku skupiliśmy się na możliwości uprawiania tej dzikiej rośliny. Fatima Caceres – profesor botaniki z Uniwersytetu Arequipa i niemieccy badacze: prof. dr Max Weigend i Nicolas Dostert zainicjowali projekt Public Private Partnership – PPP (Partnerski Projekt Państwowo-Prywatny), aby zbadać, czy pastwin można z powodzeniem uprawiać. Po pierwszej fazie badań, które trwały do 2006 roku, okazało się, że jego uprawa jest niemożliwa z dwóch powodów: pastwin rośnie jedynie w interakcji z roślinami-gospodarzami, którym odbiera wodę i sole mineralne, co oznacza, że jego uprawa wymagałyby wprowadzenia dodatkowych gatunków roślin (w praktyce to niemal niemożliwe). Drugą przeszkodą okazała się osobliwa biologia pastwinu: roślina ta rośnie wyjątkowo powoli, musiałoby upłynąć aż 15 lat zanim stałaby się wystarczająco dorodna, aby nastąpił jej pierwszy zbiór. Zatem nakłady inwestycyjne i wysiłek związany z jej pielęgnowaniem na polu byłyby przedsięwzięciem złożonym i niepraktycznym.

Presja rynków globalnych

Firma Weleda musiała również przezwyciężyć inny problem. Pastwin jest bardzo ceniony na globalnym rynku roślin leczniczych, jest zatem rośliną zagrożoną. Na rynku światowym wykorzystuje co roku się przynajmniej 70 000 gatunków roślin oraz plon pół miliona ton roślin leczniczych.

Według oficjalnych danych liczbowych Peru eksportuje około 40 ton pastwinu rocznie. Jedna tona trafia do Grupy Weleda, ale istnieje wiele innych źródeł, które nie są transparentne. W związku z tym, w 2002 roku, firma Weleda postanowiła nawiązać szerszą umowę o współpracy, aby zainicjować projekt zrównoważonego zaopatrzenia, współpracując z organami ochrony przyrody „INRENA”, a także z naukowcami, zbieraczami i niemiecką organizacją Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej).

Sanktuarium dzikiej roślinności

Dzięki tej współpracy możliwe było stworzenie sanktuarium rozpościerającego się na powierzchni 2000ha, w regionie Arequipa, gdzie w sposób zrównoważony zbiera się rośliny dziko rosnące. Przeprowadzono inwentaryzację roślin na trzech parcelach, aby dogłębnie przeanalizować naturalną regenerację i roczny wzorzec przyrostu pastwinu. Informacje uzyskane na postawie tych badań opracować strategię zrównoważonego zbioru. Na początku mieliśmy pozyskiwać jedynie część korzeni, ale badacze firmy Weleda opracowali wyjątkowo prostą metodę: podzielili obszar zbioru na pięć sektorów, a w każdym z nich zaplanowali wyrywanie co piątej rośliny z korzeniami. W czasie zbioru, zbieracze sadzą we wzruszonej glebie nasiona pastwinu, aby zapewnić nieustanne odrastanie sadzonek. Długotrwała obserwacja i analiza pokazały, że ta celowa regeneracja populacji roślin działa skutecznie i zapewnia roślinie pomyślną przyszłość.

Projekt, któremu firma Weleda poświęciła 10 lat, i nad którym pracowała wraz z partnerami niemieckimi i peruwiańskimi, gwarantuje ciągłą dostępność pastwinu, który stanowi tak ważny składnik pielęgnacji stomatologicznej Weleda. W prowincji Chuquibamba zbieramy rocznie tonę suchych korzeni pastwinu. Pozyskujemy je z poszanowaniem idei zrównoważonych zbiorów i przetwarzamy w Europie. Zbieracze otrzymują uzgodnioną godziwą zapłatę, która stanowi dla nich ważny dodatkowy dochód. Weleda otrzymuje transparentną, zrównoważoną dostawę i korzysta ze swojej cennej wiedzy, aby wspierać rozwój innych projektów pozyskiwania roślin dziko rosnących.

Wysiłek, jaki włożyliśmy w ten projekt, oraz wsparcie naszych partnerów nie uszło uwadze lokalnych władz. Peruwiańskie organy ochrony przyrody zamierzają obwarować „metodę zrównoważonych zbiorów” odpowiednimi przepisami prawa, które będą obowiązywać wszystkie firmy, które zechcą eksportować pastwin. Oznacza to, że będzie można eksportować z Peru wyłącznie te rośliny, które zostały zebrane w zrównoważony sposób. W najbliższej przyszłości strategia ta może być zastosowana również wobec innych roślin leczniczych, co będzie ważnym krokiem w kierunku zrównoważonej bioróżnorodności.

Odkryj pozostałe projekty

Składnik

Ekstrakt z korzenia pastwinu trójpręcikowego

Krameria Triandra Root Extract

Ekstrakt z korzenia pastwinu trójpręcikowego zawiera wiele tanin o działaniu ściągającym, np. na błony śluzowe jamy ustnej. Dlatego też ciemnobrązowy ekstrakt z korzenia tej rośliny stanowi odpowiedni składnik produktów do jamy ustnej i pielęgnacji stomatologicznej.