Nasze zaangażowanie na rzecz polityki społecznej i różnorodności biologicznej

woman in field

Weleda chce być członkiem świata, w którym ludzie i różnorodność biologiczna koegzystują. Etykieta UEBT "SOURCING WITH RESPECT" potwierdza, że ​​różnorodność biologiczna jest chroniona podczas uprawy, zbioru i dalszej obróbki naturalnych składników, których używamy. Pokazuje także nasze zaangażowanie w sprawiedliwe wynagradzanie ludzi pracujących w naszym łańcuchu dostaw i traktowanie ich z szacunkiem.

Co oznacza etykieta UEBT "SOURCING WITH RESPECT"?

uebt logo

Etykieta UEBT, wydana przez Unię na rzecz Etycznego Biohandlu, potwierdza wysoki standard wszystkich naszych działań związanych z pozyskiwaniem naturalnych składników. Daje pewność konsumentom, że zależy nam na ludziach i różnorodności biologicznej: glebie, mikroorganizmach, wodzie i powietrzu, a także roślinach, zwierzętach i ludziach zaangażowanych w pozyskiwanie naszych naturalnych składników. Jednak etykieta ta nie jest ani certyfikatem produktu, ani nie dotyczny indywidualnego surowca.

Jak chronić siedliska, w których rosną nasze naturalne składniki?

Ponosimy odpowiedzialność za ludzi, którzy hodują, zbierają i przetwarzają nasze naturalne składniki. Tylko dzięki współpracy możemy zagwarantować, że siedliska te nie są nadmiernie eksploatowane, tylko są wykorzystywane i chronione w sposób zrównoważony. Oto, co oznacza etykieta UEBT. Weleda jest jedną z pierwszych firm na całym świecie, która nosi etykietę UEBT na swoich produktach.

portrait Rik Kutsch

Rik Kutsch Lojenga, dyrektor wykonawczy UEBT i ekspert w zakresie etycznego pozyskiwania naturalnych składników

"Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Weleda uzyskała certyfikację etycznego systemu zaopatrzenia przez UEBT i będzie jedną z pierwszych marek, które umieściły znak zaufania UEBT na swoich produktach. Spełniając nasz międzynarodowo uznany standard, firma zapewnia klientów, że przy pozyskiwaniu surowców różnorodność biologiczna jest zachowywana i wykorzystywana w sposób zrównoważony, a wszyscy partnerzy w łańcuchu są traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie wynagradzani."

Jakie zasady kierują naszymi działaniami biznesowymi?

hands picking flowers

Norma UEBT obejmuje 7 głównych kryteriów:

1. Ochrona różnorodności biologicznej

2. Zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej

3. Uczciwe i sprawiedliwe dzielenie się korzyściami wynikającymi ze stosowania różnorodności biologicznej między firmami i społecznościami lokalnymi

4. Identyfikowalność w celu określenia pochodzenia naturalnych składników

5. Zgodność z przepisami krajowymi i międzynarodowymi

6. Odpowiednie warunki pracy i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla osób zaangażowanych w lokalne działania zaopatrzeniowe

7. Przejrzystość w zakresie własności ziemi, prawa użytkowania i dostępu do zasobów naturalnych

Co to jest UEBT?

Unia na rzecz Etycznego Biohandlu (UEBT), https://www.uebt.org, jest stowarzyszeniem non-profit wspierającym i weryfikującym zobowiązania firmy do pozyskiwania surowców z szacunkiem dla różnorodności biologicznej. Zapewnia uznawany na całym świecie standard etycznego pozyskiwania naturalnych składników. Zaczęło się od inicjatywy ONZ i utrzymuje silne partnerstwo z organizacjami ONZ, takimi jak Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) i Inicjatywa BioTrade Konferencji w sprawie Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

uebt graphics

Dlaczego Weleda wybrała certyfikację UEBT?

W porównaniu z innymi dostępnymi certyfikatami, standard UEBT spełnia kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Spełniając te kryteria, aktywnie uczestniczymy w zachowaniu różnorodności naszych ekosystemów. Zapewniamy schronienie zwierzętom i roślinom, pomagamy ludziom na całym świecie prowadzić godne i zdrowe życie. Oszczędzamy zasoby naturalne, aby zapewnić przyszłym pokoleniom solidny byt.

W jaki sposób Weleda wspiera lokalne społeczności?

man in field
woman in garden
gardener with lavendula
citrus fruits
gardener with flowers
sunflowers
  • Obecnie opiekujemy się około 50 długoterminowymi partnerstwami na rzecz uprawy na całym świecie.
  • Wspieramy lokalne projekty w zapewnianiu dodatkowego wsparcia społecznościom w obszarach zaopatrzenia, na przykład w opiece medycznej i edukacji.
  • Zrównoważony rozwój społeczny to znacznie więcej niż sprawiedliwa płaca. Aspekty takie jak ochrona przed dyskryminacją i praca dzieci lub praca przymusowa, ochrona praw do zrzeszania się oraz promowanie bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy są przykładami wielu międzynarodowych regulacji, na których opiera się standard UEBT.
  •  Rolnicy otrzymują uczciwe ceny, które pokrywają koszty wdrażania najlepszych praktyk i umożliwiają im poprawę jakości życia dla siebie i swoich społeczności.
  • Lokalne bezpieczeństwo żywnościowe nie może być zagrożone przez nasze działania związane z pozyskiwaniem surowców. Dokonujemy przeglądu naszych łańcuchów dostaw zgodnie z tymi zasadami i podejmujemy odpowiednie działania w razie potrzeby.
  • Dopasowujemy nasze praktyki do tego wymagającego standardu, przeprowadzamy audyty kontrolne, jeśli to konieczne, i podejmujemy działania mające na celu poprawę wraz z naszymi lokalnymi partnerami.
  • Zapewniamy również kultywowanie wolności kulturowej i wiedzy rdzennych społeczności na temat różnorodności biologicznej.

W jaki sposób Weleda angażuje się w zachowanie różnorodności biologicznej?

butterfly on flowers
  • Wymagamy od naszych partnerów, aby uzyskali informacje na temat zagrożonych gatunków w obszarze pozyskiwania zasobów, na przykład od ministerstw środowiska i lokalnych organizacji pozarządowych. Na podstawie tych informacji możemy podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec wyginięciu zagrożonych gatunków lub aktywnie uczestniczyć w istniejących projektach mających na celu ochronę różnorodności biologicznej. Na przykład, zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (https://www.cites.org/), pozyskujemy rzadkie i chronione gatunki roślin, takie jak arnika, pochodzące ze zrównoważonej i certyfikowanej produkcji ekologicznej. Nasz projekt nie tylko wspiera różnorodność biologiczną, ale także lokalnych rolników.
  • Wspieramy naszych partnerów w przechodzeniu na rolnictwo ekologiczne - bez pestycydów i monokultur.
  • Zachęcamy naszych partnerów uprawnych do sadzenia pasków kwiatowych i żywopłotów, które stanowią siedlisko wielu owadów.

Nasze zobowiązania dotyczące etycznego pozyskiwania surowców

Świecąc przykładem:

Coraz większa liczba konsumentów świadomie wybiera naturalne kosmetyki Weleda. To rosnące zapotrzebowanie umożliwia nam coraz większy pozytywny wpływ na ludzi i różnorodność biologiczną w naszych łańcuchach dostaw. Certyfikacja UEBT "SOURCING WITH RESPECT" jest niezwykle dla nas ważna. Naszą wizją jest poszerzenie grona firm by podążających tą samą ścieżką w zakresie etycznego zaopatrzenia - dla siebie, dla konsumentów i dla naszej planety.