Weleda uzyskała certyfikat B Corp

Weleda od 100 lat jest oddana naturze i społeczeństwu. Międzynarodowa organizacja non-profit B Lab potwierdziła, że dzięki naszej kulturze korporacyjnej czynimy świat lepszym.

Co to jest B Lab i czym jest B Corp?

Przedsiębiorczość jako przesłanie dobra wspólnego – to podstawowa wizja B Lab. Ta organizacja non-profit została założona w 2006 roku w USA i certyfikuje dochodowe firmy pod marką B Corporations (w skrócie B Corps). Litera „B” wywodzi się od angielskiego słowa „beneficial” i reprezentuje korzyści dla społeczeństwa i środowiska, które firmy te osiągają. Dziś członkowie globalnej społeczności B Corp pracują razem, aby uczynić naszą planetę lepszym miejscem. A jak to robią? Poddając praktyki biznesowe testowi – kandydaci biznesowi muszą przejść bezkompromisowy proces certyfikacji według ścisłych kryteriów: Jakimi wartościami kierują się w zakresie stylu zarządzania? Jakie prawa mają ich pracownicy? Jaki mają wpływ na środowisko, społeczeństwo i klientów? Certyfikowana firma B Corp spełnia najwyższe standardy sprawdzonej wydajności społecznej i środowiskowej oraz równoważy zysk i cel.

Cele i wartości ruchu globalnego

B Lab zrzesza firmy, które dążą do jednego celu: stworzenia bardziej zintegrowanej i zrównoważonej gospodarki dla wszystkich. „Dążenie do dobra wspólnego jest zmianą paradygmatu” – wyjaśnia dr. Stefan Siemer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Weleda. „Zysk pozostaje ważnym celem, ale nigdy nie możemy go osiągać kosztem ludzi, zwierząt czy środowiska”. Firmy B Corporations angażują się w długoterminowy proces ciągłego doskonalenia się: co trzy lata muszą być ponownie certyfikowane i muszą spełniać coraz wyższe standardy. Celem nie jest zmniejszanie złego wpływu, ale czynienie więcej dobrego dla ludzi i środowiska poprzez przykładne praktyki biznesowe. B Corporations definiują się jako przedsiębiorstwa społeczne, które wykorzystują swoje zyski do tworzenia wartości dodanej dla społeczeństwa.

Jak firmy zostają certyfikowanymi B Corps?

Aby uzyskać certyfikat B Corp, firmy współpracują z organizacją B Labi i oceniają swoją działalność w najdrobniejszych szczegółach. Rdzeniem procesu jest tak zwana B Impact Asessment (ocena wpływu). Ta metoda mierzy, jak decyzje biznesowe wpływają na wszystkich zainteresowanych – akcjonariuszy, pracowników, klientów i dostawców. Wynik oceny wpływu wynoszący ponad 80 punktów pozwala firmie zrobić kolejny krok w kierunku certyfikacji. Odpowiedzialność prawna odgrywa kluczową rolę: np. w przypadku Weledy uchwała właścicieli ma na celu dobro wspólne i ochronę środowiska zapisaną w statucie spółki. Certyfikowane firmy wspierają ruch B Corp roczną opłatą certyfikacyjną, podpisują Deklarację Współzależności B Corp i zgadzają się na warunki umowy. Nasz pozytywny wpływ wsparty jest przez przejrzystość: szczegółowy raport z oceny jest dostępny publicznie pod adresem https://bcorporation.net/directory/weleda-a-g-group.

B Lab nie certyfikuje produktów, ale całą firmę i wartości, którymi się kieruje.

Dr. Stefan Siemer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju

Co ten certyfikat oznacza dla firmy Weleda

Zawsze dążyliśmy do zrównoważonego rozwoju  Jako firma celowa dążymy do przyszłości, która jest sprawiedliwa społecznie i zrównoważona ekologicznie. Nasze środki inwestujemy w etycznych bankach. B Lab chwali nasze certyfikowane kosmetyki naturalne i uczciwe relacje, które budujemy z naszymi partnerami. Uzyskanie certyfikatu B Corp było dla nas kolejnym logicznym krokiem, jak jeszcze skuteczniej stosować nasze wartości w praktyce. Zamiast wielu pojedynczych działań, które podejmowaliśmy w przeszłości, uruchomiliśmy teraz ambitny kompleksowy program ochrony klimatu. Do końca 2021 roku chcemy być średnio neutralni dla klimatu. Początkowo nasze wysiłki skupiają się na naszych budynkach, zakładach produkcyjnych i flocie. Od 2022 roku skupiamy się na poprawianiu efektywności środowiskowej wszystkich produktów Weleda. Obejmuje to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla transportu, łańcuchów dostaw, rolniczej uprawy surowców i materiałów opakowaniowych, w tym produkcji i utylizacji. Do 2025 roku chcemy znacznie zmniejszyć nasz finansowy ślad węglowy i wpływ naszych produktów na środowisko podczas ich użytkowania (np. unikając używania gorącej wody). W ramach naszego programu One Percent inwestujemy w przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawę warunków glebowych i ochronę bioróżnorodności.

Nasze zaangażowanie na rzecz globalnej społeczności

Jako część społeczności B Corp chcemy być aktywnym wzorem do naśladowania i dawać przykład. Obejmuje to otwarte dzielenie się naszym doświadczeniem z całym ruchem B Corp. Służymy radą i wsparciem innym dyrektorom firm zainteresowanym certyfikacją. Wnosimy swoją wiedzę i doświadczenie poprzez wykłady, warsztaty i wewnętrzne grupy robocze. Ważna jest również promocja na poziomie politycznym, dlatego aktywnie poszukujemy dialogu z decydentami. „Wszyscy znamy najważniejsze kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju na tym świecie”, mówi Stefan Siemer. „Jako globalny ruch B Corporations pokazuje, że cele finansowe, społeczne i środowiskowe są osiągalne jednocześnie i że są one korzystne dla wszystkich stron”.

Od 2020 r. Korpus B na całym świecie chroni

200000
hektary ziemi
16
mln ton węgla
225
milion litrów wody

Facts and milestones

  • Organizacja non-profit B Lab została założona w USA w 2006 roku.
  • Obecnie na świecie istnieje ponad 4000 certyfikowanych firm B Corporation, reprezentujących ponad 150 branż w 77 krajach.
  • Międzynarodowe marki certyfikowane przez B Corp to np. Patagonia, Fairphone, Hootsuite lub Ben & Jerry's.
  • B Corp na całym świecie współpracuje również z miastami w celu promowania pozytywnych zmian poprzez inicjatywę Cities Can B. Ma wspólne projekty z Edynburgiem, Barceloną, Santiago, Mendozą, Rio de Janeiro, Kordobą i Asunción.
  • Od 2020 roku B Corps chroni 200 000 hektarów ziemi na całym świecie, kompensuje 16 milionów ton węgla i oszczędza 225 milionów litrów wody.
  • Od 2015 roku B Lab Europe nadzoruje rosnącą sieć ponad 400 certyfikowanych korporacji B w dziewięciu krajach Europy kontynentalnej, w tym we Francji, Danii, Włoszech i Hiszpanii.