Zdrowie i uroda w harmonii z naturą

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

My, ludzie, jesteśmy ze sobą połączeni i jesteśmy częścią natury. Dlatego ponosimy odpowiedzialność wobec siebie i środowiska. Sformułowaliśmy sześć zasad przewodnich opartych na naszych wartościach i zasadach.

1. Holistyczne

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

Myślimy, czujemy i działamy holistycznie.

Zawsze patrzymy na szeroki obraz i staramy się zrozumieć rzeczy w całej ich różnorodności. Uważnie podchodzimy do siebie i naszego otoczenia. Nasze działania są celowe i bierzemy pod uwagę ich wpływ na świat. Jesteśmy otwarci i inspirowani nowymi, wizjonerskimi pomysłami.

2. Odpowiedzialność

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

Jesteśmy wzorem do naśladowania i bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania. Obejmuje to kultywowanie długotrwałych partnerstw. Jesteśmy świadomi wpływu naszych działań i przyjmujemy naszą rolę pionierów i trendsetterów. Postrzegamy siebie jako wzór do naśladowania: dla Ciebie i dla społeczeństwa.

3. Zaufanie

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

Budujemy zaufanie poprzez przejrzystość i uczciwość.

Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego ważne jest dla nas, abyśmy to, co ucieleśniamy na zewnątrz, żyli i wdrażali także wewnątrz. Nasza komunikacja jest otwarta, szczera i uważna. Dążymy do jak największej przejrzystości i przyjmujemy odpowiedzialność za błędy. Nasze partnerstwa i współpraca są jasne, autentyczne i uczciwe.

Rozwijanie zdrowia i urody w zgodzie z naturą i człowiekiem – to nasz cel.

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

4. Zrównoważenie gospodarcze

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

Działamy zdrowo i sprawnie, bo sukces gospodarczy umożliwia wiele rzeczy.

Zwracamy uwagę na naszą rentowność. Zapewnia to naszą niezależność finansową i stabilność gospodarczą. Dla nas dobre zarządzanie biznesem oznacza, że rentowność nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji naszej korporacyjnej misji „odkrywania zdrowia i urody w zgodzie z naturą i człowiekiem” oraz do pozostania innowacyjnym. Bycie efektywnym jako firma zapewnia, że mamy niezbędne środki do tworzenia wartości dla społeczeństwa. Prowadzenie dochodowego biznesu pozwala nam czynić jeszcze więcej dobra dla ludzi i przyrody.

5. Otwarci

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

Podtrzymujemy pionierskiego ducha firmy Weleda i jesteśmy otwarci na nowe pomysły.

Podobnie jak nasi założyciele 100 lat temu, zamierzamy nadal pełnić naszą rolę pionierów. Rozumiemy przez to kreatywność, pasję do nowych pomysłów i aktywne poszukiwanie najlepszych rozwiązań. W ten sposób pomagamy kształtować zmiany i dajemy przestrzeń jak największej liczbie odważnych pomysłów. Nieustannie pracujemy, aby wiele rzeczy robić lepiej i doceniamy siłę różnorodności.

6. Inspiracja

Zdrowie i uroda w harmonii z naturą i człowiekiem

Inspirujemy ludzi do siły natury.

Jesteśmy częścią natury, a natura jest wspaniałym wzorem do naśladowania. Od 100 lat wykorzystujemy siłę natury w naszych produktach, aby wspierać naturalne samopoczucie i witalność. Poprzez uprawę naszych surowców zgodnie z zasadami rolnictwa biodynamicznego pielęgnujemy zdrowe gleby i pomagamy zachować bioróżnorodność. A ponieważ w naszej pracy znajdujemy głęboki sens, kochamy to, co robimy.