Nasze zaangażowanie na rzecz polityki społecznej i różnorodności biologicznej

Weleda chce być członkiem świata, w którym ludzie i różnorodność biologiczna koegzystują. Etykieta UEBT "SOURCING WITH RESPECT" potwierdza, że ​​różnorodność biologiczna jest chroniona podczas uprawy, zbioru i dalszej obróbki naturalnych składników, których używamy. Pokazuje także nasze zaangażowanie w sprawiedliwe wynagradzanie ludzi pracujących w naszym łańcuchu dostaw i traktowanie ich z szacunkiem.

Co oznacza etykieta UEBT "SOURCING WITH RESPECT"?

Image of UEBT Logo - Grey

Etykieta UEBT, wydana przez Unię na rzecz Etycznego Biohandlu, potwierdza wysoki standard wszystkich naszych działań związanych z pozyskiwaniem naturalnych składników. Daje pewność konsumentom, że zależy nam na ludziach i różnorodności biologicznej: glebie, mikroorganizmach, wodzie i powietrzu, a także roślinach, zwierzętach i ludziach zaangażowanych w pozyskiwanie naszych naturalnych składników. Jednak etykieta ta nie jest ani certyfikatem produktu, ani nie dotyczny indywidualnego surowca.

Jak chronić siedliska, w których rosną nasze naturalne składniki?

Ponosimy odpowiedzialność za ludzi, którzy hodują, zbierają i przetwarzają nasze naturalne składniki. Tylko dzięki współpracy możemy zagwarantować, że siedliska te nie są nadmiernie eksploatowane, tylko są wykorzystywane i chronione w sposób zrównoważony. Oto, co oznacza etykieta UEBT. Weleda jest jedną z pierwszych firm na całym świecie, która nosi etykietę UEBT na swoich produktach.

Rik Kutsch Lojenga, dyrektor wykonawczy UEBT i ekspert w zakresie etycznego pozyskiwania naturalnych składników

"Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Weleda uzyskała certyfikację etycznego systemu zaopatrzenia przez UEBT i będzie jedną z pierwszych marek, które umieściły znak zaufania UEBT na swoich produktach. Spełniając nasz międzynarodowo uznany standard, firma zapewnia klientów, że przy pozyskiwaniu surowców różnorodność biologiczna jest zachowywana i wykorzystywana w sposób zrównoważony, a wszyscy partnerzy w łańcuchu są traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie wynagradzani."

Jakie zasady kierują naszymi działaniami biznesowymi?

Image of Sage - Harvesting Nature

Norma UEBT obejmuje 7 głównych kryteriów:

1. Ochrona różnorodności biologicznej

2. Zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej

3. Uczciwe i sprawiedliwe dzielenie się korzyściami wynikającymi ze stosowania różnorodności biologicznej między firmami i społecznościami lokalnymi

4. Identyfikowalność w celu określenia pochodzenia naturalnych składników

5. Zgodność z przepisami krajowymi i międzynarodowymi

6. Odpowiednie warunki pracy i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla osób zaangażowanych w lokalne działania zaopatrzeniowe

7. Przejrzystość w zakresie własności ziemi, prawa użytkowania i dostępu do zasobów naturalnych

Co to jest UEBT?

Unia na rzecz Etycznego Biohandlu (UEBT), https://www.ethicalbiotrade.org/, jest stowarzyszeniem non-profit wspierającym i weryfikującym zobowiązania firmy do pozyskiwania surowców z szacunkiem dla różnorodności biologicznej. Zapewnia uznawany na całym świecie standard etycznego pozyskiwania naturalnych składników. Zaczęło się od inicjatywy ONZ i utrzymuje silne partnerstwo z organizacjami ONZ, takimi jak Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) i Inicjatywa BioTrade Konferencji w sprawie Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

Image of union of ethical biotrade partnership symbol

Dlaczego Weleda wybrała certyfikację UEBT?

W porównaniu z innymi dostępnymi certyfikatami, standard UEBT spełnia kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Spełniając te kryteria, aktywnie uczestniczymy w zachowaniu różnorodności naszych ekosystemów. Zapewniamy schronienie zwierzętom i roślinom, pomagamy ludziom na całym świecie prowadzić godne i zdrowe życie. Oszczędzamy zasoby naturalne, aby zapewnić przyszłym pokoleniom solidny byt.

W jaki sposób Weleda wspiera lokalne społeczności?

Image of grape leaf harvesy

Image of ylang ylang flower

Image of Iris harvest

Image of citrus plant harvest

Image of lavender plant harvest

Image of arnica harvest

  • Obecnie opiekujemy się około 50 długoterminowymi partnerstwami na rzecz uprawy na całym świecie.
  • Wspieramy lokalne projekty w zapewnianiu dodatkowego wsparcia społecznościom w obszarach zaopatrzenia, na przykład w opiece medycznej i edukacji.
  • Zrównoważony rozwój społeczny to znacznie więcej niż sprawiedliwa płaca. Aspekty takie jak ochrona przed dyskryminacją i praca dzieci lub praca przymusowa, ochrona praw do zrzeszania się oraz promowanie bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy są przykładami wielu międzynarodowych regulacji, na których opiera się standard UEBT.
  •  Rolnicy otrzymują uczciwe ceny, które pokrywają koszty wdrażania najlepszych praktyk i umożliwiają im poprawę jakości życia dla siebie i swoich społeczności.
  • Lokalne bezpieczeństwo żywnościowe nie może być zagrożone przez nasze działania związane z pozyskiwaniem surowców. Dokonujemy przeglądu naszych łańcuchów dostaw zgodnie z tymi zasadami i podejmujemy odpowiednie działania w razie potrzeby.
  • Dopasowujemy nasze praktyki do tego wymagającego standardu, przeprowadzamy audyty kontrolne, jeśli to konieczne, i podejmujemy działania mające na celu poprawę wraz z naszymi lokalnymi partnerami.
  • Zapewniamy również kultywowanie wolności kulturowej i wiedzy rdzennych społeczności na temat różnorodności biologicznej.

W jaki sposób Weleda angażuje się w zachowanie różnorodności biologicznej?

Image of Sage Butterfly
  • Wymagamy od naszych partnerów, aby uzyskali informacje na temat zagrożonych gatunków w obszarze pozyskiwania zasobów, na przykład od ministerstw środowiska i lokalnych organizacji pozarządowych. Na podstawie tych informacji możemy podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec wyginięciu zagrożonych gatunków lub aktywnie uczestniczyć w istniejących projektach mających na celu ochronę różnorodności biologicznej. Na przykład, zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (https://www.cites.org/), pozyskujemy rzadkie i chronione gatunki roślin, takie jak arnika, pochodzące ze zrównoważonej i certyfikowanej produkcji ekologicznej. Nasz projekt nie tylko wspiera różnorodność biologiczną, ale także lokalnych rolników.
  • Wspieramy naszych partnerów w przechodzeniu na rolnictwo ekologiczne - bez pestycydów i monokultur.
  • Zachęcamy naszych partnerów uprawnych do sadzenia pasków kwiatowych i żywopłotów, które stanowią siedlisko wielu owadów.

Nasze zobowiązania dotyczące etycznego pozyskiwania surowców

Świecąc przykładem:

Coraz większa liczba konsumentów świadomie wybiera naturalne kosmetyki Weleda. To rosnące zapotrzebowanie umożliwia nam coraz większy pozytywny wpływ na ludzi i różnorodność biologiczną w naszych łańcuchach dostaw. Certyfikacja UEBT "SOURCING WITH RESPECT" jest niezwykle dla nas ważna. Naszą wizją jest poszerzenie grona firm by podążających tą samą ścieżką w zakresie etycznego zaopatrzenia - dla siebie, dla konsumentów i dla naszej planety.