Produkty o neutralności klimatycznej

Neutralność klimatyczna naszych produktów

Od października 2022 roku dobrowolnie zdecydowaliśmy, że wszystkie produkty Weleda AG i Grupy Weleda staną się neutralne dla klimatu* poprzez kompensację i redukcję emisji.

* Termin neutralność klimatyczna „zawiera stwierdzenie, że opisany przez niego produkt ma zrównoważony bilans CO2” (Wyrok Sądu Okręgowego (OLG) w Szlezwiku z dnia 30 czerwca 2022 r. – 6 U 46/21).

Unikanie - ograniczanie - kompensacja: co to znaczy?

Neutralność klimatyczna naszych produktów

1. Unikanie i ograniczanie emisji związanych z produktem

W Weleda kierujemy się trzema działaniami na rzecz klimatu „unikaj – ograniczaj – kompensuj”. Uważamy, że kompensacja jest korzystna dla klimatu tylko wtedy, gdy unikamy i ograniczamy jak najwięcej emisji na etapie produkcji.

W ostatnich latach Weleda AG i Grupa Weleda koncentrowały się na konsekwentnym zmniejszaniu swojego globalnego wpływu na klimat, przede wszystkim poprzez liczne działania ograniczające i redukujące emisje, które są dostosowane do różnych aspektów produkcyjnych i administracyjnych. Przykładem może być:

 • Szwajcaria: 100 procent energii cieplnej pozyskanej w Arlesheim w roku kalendarzowym 2021 pochodziło ze spalania zrębków leśnych.
 • Szwajcaria: Weleda AG w Arlesheim zwiększyła wykorzystanie biogazu z 10% do 100% od czerwca 2021 r.
 • Niemcy: Weleda AG zwiększyła wykorzystanie biogazu w swoim zakładzie w Schwäbisch Gmünd z 10% do 20% od września 2021 r.
 • Szwajcaria: W Arlesheim zainstalowano nowy system chłodzenia na naturalny czynnik chłodniczy R290 (propan).
 • Cała grupa Weleda: Udział materiałów pochodzących z recyklingu użytych w opakowaniach podstawowych i zbiorczych kosmetyków naturalnych Weleda wzrósł o 8% w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Niemcy: W zakładzie w Schwäbisch Gmünd, który obsługuje system fotowoltaiczny, 100% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
 • Szwajcaria: Zakład w Arlesheim, w którym działa system fotowoltaiczny, również w 100% wykorzystuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
 • Szwajcaria: W Arlesheim zbierane są surowce i pozostałości produktów do fermentacji i produkcji biogazu.
 • Szwajcaria: W 2021 roku Weleda przekazała nadwyżki gotowych produktów organizacji non-profit Tischlein deck Dich w Winterthur.
 • Holandia: W holenderskim zakładzie Weleda od 2013 r. jest neutralna dla klimatu (przynajmniej na poziomie zakresu 1 i 2). Środki obejmują wykorzystanie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, instalację paneli słonecznych i korzystanie z samochodów elektrycznych.
 • USA: Liczba podróży pracowników została zmniejszona dzięki nowemu cyfrowemu procesowi onboardingu.
 • Korea Północna: Nowa polityka home office ograniczyła dojazdy pracowników, a także pomogła zmniejszyć zużycie energii i materiałów biurowych.
 • Hiszpania: Nowa polityka home office ograniczyła dojazdy pracowników, a także pomogła zmniejszyć zużycie energii i materiałów biurowych.
 • Australia: Australijski oddział Weleda wykorzystuje w 100% energię elektryczną i energię ze źródeł odnawialnych.
 • Francja: Wszystkie samochody służbowe z silnikami spalinowymi zostały zastąpione samochodami elektrycznymi. Zainstalowano również nowy, wydajniejszy układ chłodzenia.
 • Niemcy, Szwajcaria i Austria: Nowa polityka mobilności biurowej pomogła ograniczyć dojazdy pracowników oraz zużycie energii i materiałów biurowych.

Mamy za sobą wiele sukcesów, co motywuje nas do dalszego działania. W nadchodzących latach Weleda będzie nadal poprawiać swój bezpośredni i pośredni wpływ na klimat poprzez działania i inwestycje mające na celu unikanie i ograniczanie emisji:

 • W Niemczech Weleda buduje kompleks logistyczny z działalnością neutralną dla klimatu. Otrzymał on już precertyfikację platynową od Niemieckiej Rady ds. Budownictwa Zrównoważonego.
 • Do 2025 roku Weleda chce zwiększyć udział surowców pochodzących z upraw biodynamicznych do 40%. Celem jest wspieranie formy rolnictwa, która pomaga wiązać węgiel w glebie poprzez konsekwentne tworzenie próchnicy.
 • Weleda wspiera również ochronę klimatu w swoim łańcuchu dostaw. Jednym z przykładów jest współpraca z Sekem Farm w Egipcie. Wieloletniemu partnerowi Weledy udało się przekształcić 680 hektarów egipskiej pustyni w żyzne grunty rolne.
Neutralność klimatyczna naszych produktów

Weleda współpracuje na całym świecie z organizacjami i inicjatywami pozarządowymi, takimi jak Bio-Stiftung Schweiz (Szwajcarska Fundacja Rolnictwa Ekologicznego). Poprzez Fundusz Żyzności Gleby wspiera zdrowe i przyjazne dla klimatu rolnictwo.

680
hektarów ziemi zostało przekształconych w żyzne pola uprawne przez Sekem Farm na egipskiej pustyni
40
procent to cel dotyczący naszego udziału w surowcach biodynamicznych do 2025 roku
Neutralność klimatyczna naszych produktów

2. Obliczanie śladu CO2 i certyfikacja produktów Grupy Weleda na całym świecie

Każdy produkt ma szczątkowy ślad CO2, a w firmie Weleda obliczamy nasz ślad wraz z zewnętrznymi ekspertami zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami naukowymi. TÜV Nord, doświadczona i uznana na całym świecie jednostka certyfikująca, pomaga nam w weryfikacji tych obliczeń i certyfikacji bilansu CO2. Norma TÜV NORD CERT TN-CC 020 jest oparta na międzynarodowej normie ISO 14064-3.

 

Normę TN-CC 020 w wersji angielskiej można obejrzeć pod adresem https://www.tuev-nord.de/fileadmin/Content/TUEV_NORD_DE/zertifizierung/tuev-nord-cert-standard-tn-cc-20e.pdf.

Norma ta określa wymagania dotyczące weryfikacji oświadczeń o neutralności gazowej i węglowej (tj. zerowej emisji netto) dla różnych podmiotów przez TÜV NORD CERT GmbH (www.tuev-nord.de).

W audycie TÜV Nord oparł się na bilansie klimatycznym firmy Weleda za rok 2021 (1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.). Wsparcie dla obliczeń śladu węglowego firmy Weleda w 2021 r. zostało zapewnione przez firmę Factor X (https://www.factorx.eu/).

Ocena została oparta na zasadzie „cradle-gate”, która ocenia produkty od momentu pozyskania surowców, do momentu opuszczenia bramy fabryki (przez firmę Weleda) i do momentu dotarcia na miejsce pierwszego przeznaczenia (np. do sprzedawcy).

3. Kompensacja pozostałej emisji CO2

Aby zadeklarować, że nasze produkty są neutralne dla klimatu, musimy również zrekompensować emisje CO2, które pozostają po redukcji i zmniejszeniu obszaru odpowiedzialności Weleda (cradle-gate, od kołyski do bramy). Osiągamy to dzięki inwestycjom w projekty ochrony klimatu. Wstępnie zakłada się ich kompensacyjny wpływ na okres weryfikacji, po którym prognoza jest weryfikowana i ewentualnie korygowana w kolejnym okresie. Jednocześnie pracujemy również nad dalszym zmniejszaniem naszego śladu węglowego.

Neutralność klimatyczna naszych produktów

W Weleda wspieramy wyłącznie projekty klimatyczne certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Należy do nich na przykład VCS (https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/) lub Gold Standard (https://www.goldstandard.org/) które są regularnie kontrolowane. Ważne jest dla nas również to, czy przyniosą realne, wymierne i trwałe pozytywne skutki dla klimatu. Przy poszukiwaniu projektów współpracujemy z niezależnymi organizacjami zewnętrznymi. Postanowiliśmy zainwestować przede wszystkim w projekty ochrony przyrody w brazylijskich lasach deszczowych, których powierzchnia z roku na rok drastycznie się kurczy. W ten sposób wspieramy nie tylko ochronę klimatu w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także bioróżnorodność i zdrowie gleb. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://www.biofilica.com.br/en/jari-amapa-redd-project/

Neutralność klimatyczna naszych produktów

Kolejny projekt, który Weleda wspiera, dotyczy wydajnych pieców w Afryce. Oprócz ochrony klimatu projekt pomaga promować zdrowie i dobre samopoczucie ludzi poprzez inwestowanie w lokalną produkcję, dystrybucję i sprzedaż czystych i energooszczędnych pieców. Więcej informacji można znaleźć na stronie

https://www.climateneutralgroup.com/en/climate-projects/efficient-cookstoves-in-uganda/.

 

Projekty w Brazylii i Afryce to jedne z najcenniejszych kroków na drodze do zrównoważonego rozwoju. Oprócz tego Weleda wspiera również inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, ale nie wydaje żadnych certyfikatów. Projekty te zostały szczegółowo opisane w raporcie dotyczącym rocznicy i zrównoważonego rozwoju firmy Weleda w 2021 roku: https://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/corporate/weleda_annual_and_sustainability_report_2021_korrigiert.pdf.