Produkty neutralne dla klimatu

Produkty neutralne dla klimatu

Kompensujemy i ograniczamy nasze emisje

Nasze cele związane z przyjazną dla klimatu przyszłością są ambitne. Osiągnęliśmy już dwa cele: Z okazji naszej 100. rocznicy w 2021 r. zrównoważyliśmy emisje naszej firmy w Zakresie 1 i 2*. Od października 2022 r. wszystkie nasze produkty są również arytmetycznie neutralne dla klimatu. Co to dokładnie oznacza? I jak sobie z tym poradziliśmy? Podchodzimy do tego tematu w sposób jasny i przejrzysty.

* Zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych (GHGP) (LINK: https://ghgprotocol.org)

Więcej niż kompensacja

Produkty neutralne dla klimatu

Wszyscy pozostawiamy swój ekologiczny ślad na Ziemi – każdego dnia. Każda firma, która coś produkuje, nie może tego robić bez wpływu na nasz klimat.

Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy mogą zasadniczo zneutralizować ten wpływ, kompensując swoje emisje. Chociaż kompensacja pomaga klimatowi, samo to nie oznacza pozytywnej zmiany w firmie. Lepiej więc zmniejszyć ślad klimatyczny firmy – np. poprzez wydajniejsze procesy produkcyjne, energię odnawialną, mniej transportu, więcej opakowań z recyklingu czy wegetariańską żywność w stołówce. Tylko wtedy firma może wyruszyć na drogę do ochrony klimatu.

Unikaj, ograniczaj, kompensuj

Produkty neutralne dla klimatu

Nasz prezent na 100. urodziny: Weleda działa neutralnie dla klimatu na poziomie emisji korporacyjnych w zakresie 1 i 2 (zgodnie z protokołem gazów cieplarnianych)  <LINK:https://ghgprotocol.org) od 2021 roku, co w dużej mierze odpowiada naszemu własnemu zużyciu energii. Osiągnęliśmy to za pomocą wielu różnych środków. Od wielu lat optymalizujemy nasze zużycie energii i zwiększamy udział energii odnawialnej, którą wykorzystujemy, na przykład zwiększając udział biogazu w Niemczech i Szwajcarii. Kilka spółek zależnych Weleda na całym świecie korzysta już w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nasza centrala w Arlesheim w Szwajcarii od 2021 roku zaopatruje swoje budynki w energię w 100% odnawialną, wykorzystywaną także na potrzeby energochłonnych procesów produkcyjnych. Pozostała ilość około 6600 ton emisji CO2 na rok 2021, którą z nawiązką zrekompensowaliśmy we współpracy z farmą SEKEM w Egipcie. Zainwestowaliśmy w wykorzystanie na farmie energii odnawialnej. SEKEM uprawia jojoba na pustyni dla firmy Weleda. Obecnie na tych plantacjach sadzi się więcej drzew, aby zazielenić pustynię, jednocześnie wiążąc CO2 i odżywiając glebę.

Jak możemy chronić klimat?

Jak obliczyć neutralność klimatyczną firmy? Co oznacza korporacyjny ślad węglowy lub zakres 1, 2 i 3? Jak produkt może być neutralny dla klimatu? Co mogę zrobić, aby poprawić swój osobisty ślad węglowy?

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule na temat ochrony klimatu 

Produkty neutralne dla klimatu

Weleda zobowiązuje się do przestrzegania porozumienia klimatycznego z Paryża

Produkty neutralne dla klimatu

Weleda odpowiada na wezwanie Paryskiego Porozumienia Klimatycznego do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C. Co robi Weleda, aby tak się stało? Czy nasze środki ochrony klimatu są odpowiednie? Aby uzyskać naukową odpowiedź na te pytania, używamy złożonego i innowacyjnego modelu X-Degree Compatibility (XDC).

XDC mierzy wpływ firmy na klimat w odniesieniu do globalnego ocieplenia i sektora gospodarki, w którym działa firma. Mówiąc prościej, model mierzy temperaturę w firmie (lub emisje gazów cieplarnianych (CO2e) i oblicza, o ile ociepliłaby się Ziemia, gdyby cały świat funkcjonował z taką samą lub niewielką emisją.

Dowiedz się więcej na https://www.right-basedonscience.de/en

Weleda spełnia główny cel Porozumienia Paryskiego

Produkty neutralne dla klimatu

Zgodnie z modelem XDC, Weleda osiąga wartość 1,5°C na poziomie firmy (Zakres 1 i 2) na rok 2021, spełniając tym samym główny cel Porozumienia Paryskiego. Skutecznie ograniczyliśmy wpływ naszego zużycia energii na klimat za pomocą odpowiednich środków, a także zrekompensowaliśmy go na rok 2021. Ponadto pracujemy nad poprawą naszego ogólnego wpływu na klimat, w tym redukcją emisji powodowanych przez używanie naszych produktów .Chcemy być transparentni w kwestii działań mających wpływ na klimat, które Weleda musi prowadzić. Możesz przeczytać o tym co roku w naszym Rocznym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Emisje związane z produktem obejmują na przykład energię potrzebną do podgrzania wody zużytej  podczas kąpieli pod prysznicem z aromatycznymi żelami. W zależności od tego, jak szeroko uwzględnione są te działania, kalkulacja XDC odbiega od ścieżki docelowej określonej w Porozumieniu Paryskim o następujące wartości:

 

  •  + 1,2 stopnia Celsjusza (zgodnie z Protokołem GHG z fazą użytkowania produktu, z wyłączeniem funduszu emerytalnego, wynagrodzeń, podatków i sald bankowych)
  •  + 1,3 stopnia Celsjusza (zgodnie z Protokołem  GHG z fazą użytkowania produktu oraz z funduszem emerytalnym, wynagrodzeniami, podatkami i saldami bankowymi)
Produkty neutralne dla klimatu
Produkty neutralne dla klimatu
Produkty neutralne dla klimatu

Z Weleda kupujesz produkty neutralne dla klimatu*

Produkty neutralne dla klimatu

Od października 2022 r. osiągnęliśmy główny cel: wszystkie nasze produkty są teraz arytmetycznie neutralne dla klimatu. Wybierając naturalne kosmetyki lub leki Weleda, wybierasz produkt neutralny dla klimatu*.

Nasz ślad klimatyczny związany z produktem obejmuje nie tylko emisje wynikające ze zużycia energii, ale także emisje spowodowane takimi kwestiami, jak opakowania, surowce i transport towarów. W przypadku produktów Weleda najpierw unikamy i ograniczamy jak największą ilość emisji — na przykład przechodząc na odnawialne źródła energii lub opakowania z recyklingu. Pozostaje około 48 000 ton metrycznych ekwiwalentu CO₂ rocznie, których nie byliśmy w stanie uniknąć ani zredukować. W pełni kompensujemy ten wpływ na klimat, inwestując w projekty ochrony klimatu w celu uzyskania uznanych na całym świecie certyfikatów kompensacji emisji dwutlenku węgla. Szczególnie interesują nas projekty, które oprócz ochrony klimatu pozytywnie wpływają na różnorodność biologiczną i stan gleby. Obejmuje to inicjatywy ochronne mające na celu zapobieganie wylesianiu tropikalnych lasów deszczowych Brazylii. Ponadto wspieramy projekty ochrony przyrody i gleby, w przypadku których nie otrzymujemy certyfikatów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przykłady obejmują ponowne nawodnienie mikrotorfowisk w Parku Narodowym Jasmund w Niemczech, które mogą również pochłaniać duże ilości węgla, oraz wsparcie Funduszu Żyzności Gleby Bio-Stiftung Schweiz w Szwajcarii. Uprawiamy naszych siedem ogrodów na całym świecie zgodnie z zasadami biodynamicznymi i wspieramy naszych partnerów uprawiających rośliny wykorzystywane jako składniki w przejściu z rolnictwa konwencjonalnego na biodynamiczne. Wiele indywidualnych działań ma znaczący pozytywny wpływ. Możesz również przeczytać więcej na ten temat w naszym raporcie rocznym i raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju..

* Poprzez kompensację i redukcję