zmysły

Odkryj w sobie siedem nowych zmysłów

Świeżo mielona kawa, nasza ulubiona piosenka w radiu lub przytulny ręcznik kąpielowy - widzimy, słyszymy, wąchamy, dotykamy i smakujemy.

Wszystko, co widzimy i postrzegamy, doświadczamy poprzez nasze zmysły. W życiu codziennym często przyjmujemy nasze postrzeganie zmysłowe za pewnik. Dzięki niemu doświadczamy życia, ale doświadczamy go nie tylko pięcioma zmysłami, które wszyscy znamy. Filozof i badacz zjawisk naturalnych Rudolf Steiner, założyciel Weleda, dogłębnie zajmował się tematem percepcji człowieka. Opracował model dwunastu zmysłów, uzupełniając znane nam pięć - dotyk, wzrok, słuch, węch i smak - o siedem kolejnych. Są to nasze zmysły ciepła, równowagi, ruchu, języka, myśli, życia i siebie. Dwanaście zmysłów zostało przypisanych do trzech grup: zmysłów zewnętrznego świata, zmysłów ciała i zmysłów społecznych.

Zmysły zewnętrznego świata

Zmysł wzroku to ten, którego używamy najczęściej, kiedy musimy odnaleźć się w przestrzeni. Widzimy, czy świeci słońce i szukamy miejsca, w którym ostatnio zostawiliśmy klucz do drzwi wejściowych. Dostrzegamy cechy tego widzianego świata tylko, jeśli świadomie kontemplujemy go, odkrywając światło, ciemność i kolory.

 

Gorzki lub słony, słodki lub kwaśny? Dzięki naszemu zmysłowi smaku nasz język rozróżnia te cztery smaki. Ale nasz zmysł smaku jest skomplikowany i złożony, również dlatego, że smaki łatwo mieszają się z innymi zmysłami, takimi jak węch i dotyk na języku.

 

Nasza reakcja na zapachy jest bardzo indywidualna i powiązana z emocjami. Nic dziwnego, że nasz zmysł węchu jest niezwykle wrażliwy.

 

W mroźny zimowy dzień, bez rękawiczek, wolimy trzymać łopatę śnieżną z drewnianym uchwytem, a nie metalowym. Nasze odczucie ciepła, decyduje o tym jak doświadczamy materiałów.

"Dwanaście zmysłów zostało przypisanych do trzech grup: zmysłów zewnętrznego świata, zmysłów ciała i zmysłów społecznych."

Zmysły ciała

Na codzień nie jesteśmy świadomi naszego poczucia równowagi. Tylko jeśli coś jest nie tak, jeśli ją nagle stracimy lub mamy zawroty głowy, zauważamy, jak ważny dla nas i naszej świadomości jest to zmysł.

 

Nad zmysłem ruchu również się nie zastanawiamy. Dzięki jego wsparciu poruszamy dłońmi, ramionami i nogami bez potrzeby patrzenia na nie. Na przykład możemy położyć ręce za naszymi plecami.

 

Jeśli jesteśmy zmęczeni lub chorzy, dopiero wtedy czujemy jaką wartość ma życie. Łączy nas to z naszym ciałem, umożliwiając odczuwanie fizycznego rytmu - porannej świeżości i zmęczenia w nocy.

 

Poprzez ten zmysł wyrażamy sympatię i czułość i doświadczamy świata materialnego. Nasz zmysł dotyku jest zawsze powiązany z ruchem. Na przykład w ciemnym pokoju poruszamy się ostrożnie i jeśli nagle na coś wpadniemy, wyczuwamy granice naszego ciała i obiektów nas otaczających.

Zmysły społeczne

Nasz zmysł słuchu umożlwia bliskość. Kiedy słyszymy głos osoby lub zwierzęcia, czujemy się z nimi połączeni. Możemy widzieć kogoś z daleka, ale kiedy go słyszymy, jesteśmy zwiększa się nasze poczucie bliskości.

 

Możemy zbliżyć się jeszcze bardziej dzięki naszemu zmysłowi mowy, który znacznie różni się od słuchu. Nawet jeśli nie rozumiemy lub nie mówimy w obcym języku, niemniej jednak rozpoznajemy, kiedy dana osoba mówi.

 

Aby kogoś zrozumieć, słuchamy i przetwarzamy w sobie to, co słyszymy. Przy pomocy naszego zmysłu myślenia możemy zrozumieć znaczenie tego, co słyszymy i myśleć o rzeczach, które wcześniej nie były w naszych głowach.

 

Od momentu urodzenia zwracamy się do innych ludzi, postrzegając ich jako bliźnich. Nasze wyjątkowe zainteresowanie nimi wynika z naszego poczucia siebie.