natura

Jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony klimatu?

Jak krok po kroku zmniejszać wpływ na środowisko?

Co oznacza „neutralność klimatyczna”? Jak produkt może stać się neutralny dla klimatu? Jak obliczyć ślad węglowy firm? A co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć swój ślad węglowy? Przeczytaj odpowiedzi nie tylko na te pytania.

Neutralność klimatyczna – co oznacza?

Neutralność klimatyczną można wyobrazić sobie o jako równowagę. Emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla czy metan, powinny być w tej samej skali pochłaniane z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla, które są naturalnymi zbiornikami pochłaniającymi węgiel. Aby osiągnąć zerowe emisje netto, wszystkie szkodliwe dla klimatu emisje muszą zostać usunięte z atmosfery.

Neutralność klimatyczną można obliczyć, nie zmierzyć

Pod pojęciem „neutralność klimatyczna” możemy sobie wyobrazić dane matematyczne. Prawda jest taka, że istnieje ​​niewiele produktów i usług, które można określić jako w 100% neutralne dla klimatu, ponieważ nawet jabłka uprawiane regionalnie muszą być transportowane do sklepów po zbiorach i pakowaniu, najczęściej ciężarówką lub ciągnikiem. W cyklu życia produktu wszystkie te czynniki się sumują.

Neutralność klimatyczna oznacza zatem, że produkt lub usługa nie generuje gazów cieplarnianych w sposób czysto matematyczny, lub że dokładnie taka sama ilość gazów cieplarnianych jest absorbowana z atmosfery, jak jest emitowana. Innymi słowy: transport jabłek to + CO₂, natomiast zdolność jabłoni do pochłaniania gazów cieplarnianych z atmosfery to - CO₂. Teoretycznie równanie to może wynosić 0. Biznes lub styl życia neutralny dla klimatu oznacza, że ​​nasze emisje mające wpływ na klimat nie wzrastają w wyniku naszych działań. Jednak niekoniecznie oznacza to ich zmniejszanie.

Jak mogą produkty i usługi stać się neutralne dla klimatu?

Wiele firm, które zaczęły oferować produkty i usługi neutralne dla klimatu, elastycznie reaguje na duże zainteresowanie opinii publicznej. W przypadku owoców czy mebli sytuację ułatwiają drzewa, które są nie tylko źródłem surowców, ale także pochłaniaczem dwutlenku węgla. Także linie lotnicze coraz częściej reklamują swoje loty jako neutralne dla klimatu, pomimo szkodliwych ilości kerozenu, niezbędnego do napędzania silników samolotów. Aby lot był neutralny dla klimatu, linia lotnicza musi zrekompensować tę samą ilość gazów cieplarnianych, która przedostała się do atmosfery podczas spalania paliwa.

Wiele osób odrzuca pomysł firmy „wykupującej sobie drogę” bez rzeczywistej poprawy własnego modelu biznesowego i uważamy, że mają do tego prawo.

Co to pochłaniacze dwutlenku węgla?

W globalnym obiegu pochłaniacze dwutlenku węgla są szczególnie ważne. Są to naturalne zbiorniki, które mogą absorbować i magazynować dwutlenek węgla, co pomaga przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Gleby, lasy i oceany są największymi naturalnymi sposobami magazynowania dwutlenku węgla na Ziemi. Choć prowadzone są w tej sprawie coraz intensywniejsze prace, wciąż brak jest technicznych rozwiązań dla znacznych ilości emisji CO₂ do atmosfery.

Na całym świecie wraz z naszymi partnerami w uprawach przyczyniamy się do ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla, organicznie zarządzając naszymi ogrodami i gruntami rolnymi. Udowodniono, że gleby uprawiane metodami ekologicznymi magazynują więcej węgla niż gleby uprawiane konwencjonalnie, dlatego zachęcamy naszych partnerów rolników na całym świecie do przejścia na rolnictwo ekologiczne. Aktywnie wspieramy projekty, takie jak Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), która współpracuje z ludnością Indonezji w celu ochrony zagrożonych orangutanów i zachowania ich siedlisk, a także ponownego zalesiania i nawadniania tropikalnych lasów deszczowych

 

W jakim stopniu jestem neutralny klimatycznie jako jednostka?

Życie neutralne dla klimatu nie jest łatwe. Ponieważ nie chodzi tylko o ogrzewanie, latanie i jazdę samochodem. Internet oferuje wiele kalkulatorów emisji dwutlenku węgla do oszacowania osobistego śladu klimatycznego oraz dobrych pomysłów na to, jak zmniejszyć emisję CO₂ w życiu codziennym, na przykład http://www.footprintcalculator.org/.  Co powinienem jeść? Ile mięsa powinienem spożywać? Jakiego dostawcę prądu wybrać? Czy zamiast samochodu mogę podróżować pieszo, rowerem lub pociągiem? Jak mam inwestować swoje pieniądze? Jednostki mogą wiele zdziałać, jeśli ponownie przemyślą swój styl życia i nawyki konsumpcyjne oraz przyjmą nowe podejście. Możesz także wspierać inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, których jest wiele, na przykład przy rezerwacji lotu. Różnią się one przede wszystkim jakością projektów zastosowanych do kompensacji lub redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ceny kompensacji jednej tony metrycznej CO₂ również odpowiednio się różnią. Wynika to częściowo z rodzaju wspieranych projektów i kraju, w którym są one zlokalizowane. Lepsze certyfikaty gwarantują, że działania przyniosą korzyści nie tylko klimatowi, ale także lokalnej ludności. Jednym z uznanych i dobrze znanych znaków jakości jest na przykład tzw. Złoty Standard.

Gold Standard“.

324000
ekwiwalentu CO₂ to średnia na pasażera samolotu pokonującego odległość około 500 kilometrów.
12300
ekwiwalentu CO₂ przypada na 1 kg wołowiny, która ma największy wpływ na klimat ze wszystkich mięs.
1700
Ekwiwalentu CO₂ powstaje średnio przy produkcji 1 kg tofu. Spożycie tofu jest więc znacznie lepsze pod względem produkcji gazów cieplarnianych niż czerwonego mięsa.

Co to są ekwiwalenty CO2?

Wpływ gazów cieplarnianych na klimat wyraża się w ekwiwalentach CO2 (CO2e). Nie tylko dwutlenek węgla jest szkodliwy dla klimatu, ale wiele innych gazów wpływa na klimat, niektóre nawet silniej. Weźmy na przykład metan: wpływ tego gazu, wytwarzanego głównie przez hodowlę zwierząt, szacuje się na 25 razy bardziej szkodliwy niż CO2. Wpływ podtlenku azotu w nawozach azotowych na klimat jest 300 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla.

Ślad klimatyczny firmy

Każda firma, która coś produkuje, musi kupować surowce, przerabiać je na gotowe produkty, a następnie pakować i dostarczać do sklepów. Każda z tych czynności wymaga energii, zasobów i usług.

Przy obliczaniu śladu klimatycznego firmy emisje dzieli się na trzy obszary:

  • Obszar 1: Emisje bezpośrednie. To emisje gazów cieplarnianych wytwarzane przez samą firmę, np. podczas produkcji ciepła lub prowadzenia samochodu służbowego.
  • Obszar 2: Emisje pośrednie. Chodzi głównie o zakupioną energię. Emisje pośrednie pochodzą z procesów, które firma stosuje, ale które powstają poza nią, na przykład w elektrowni. W Weleda emisje z obszarów 1 i 2 stanowią około 1% CO₂.
  • Obszar 3: Inne emisje pośrednie. Powstają one w całym łańcuchu dostaw firmy. Obejmują one emisje gazów cieplarnianych powstających w wyniku uprawy i dostaw surowców, pakowania, dystrybucji i utylizacji odpadów. Obejmuje to również emisje CO₂ spowodowane podróżami służbowymi, inwestycjami finansowymi, płacami, dojazdami do pracy i podatkami. Jest to szeroka kategoria działań i nie zawsze społeczeństwo ma na nie wpływ. W Weleda emisje te stanowią 99%.

Jak wygląda firma neutralna dla klimatu?

Termin „firma neutralna dla klimatu” nie jest zdefiniowany przez prawo, ale obecnie przygotowywana jest międzynarodowa norma ISO 14068 zatytułowana „Zarządzanie gazami cieplarnianymi i działania pokrewne – neutralność węglowa”. Celem tego standardu jest podanie jasnej definicji „neutralności klimatycznej”, co zapewni przejrzystość i bezstronność w ocenie wpływu poszczególnych firm na klimat.

Firmy są często określane jako neutralne pod względem emisji CO (lub neutralne dla klimatu), gdy: a) nie wytwarzają szkodliwych emisji w ramach swojej działalności lub b) w jakiś sposób kompensują emisje gazów cieplarnianych. Problem jednak w tym, że oceniane emisje obejmują zazwyczaj tylko te z obszaru 1 i 2, czyli wynikające z bezpośredniej działalności firmy. Emisje z obszaru 3, które uwzględniają cały łańcuch dostaw, niekoniecznie muszą być rekompensowane przez przedsiębiorstwa, aby mogły one nazywać się „neutralnymi dla klimatu”. Ten obszar jest zdefiniowany bardzo szeroko.

Neutralność klimatyczna to bardzo ambitny cel. Jako klienci powinniśmy najpierw sprawdzić, w jakich obszarach firma deklaruje neutralność klimatyczną i czy przekazuje przejrzyste i weryfikowalne informacje o swojej strategii klimatycznej.

Weleda przestrzega standardów międzynarodowej inicjatywy Greenhouse Gas Protocol przy ocenie emisji gazów cieplarnianych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.ghgprotocol.org.

 

Kiedy Weleda weszła na rynek w 1921 roku, zmiany klimatyczne nie były jeszcze tematem rezonującym w społeczeństwie. Odpowiedzialne rolnictwo w zgodzie z naturą już jednak tak. Dziś możemy połączyć zarówno rolnictwo przyjazne dla klimatu, jak i nasze zaangażowanie w bioróżnorodność i zdrowe gleby.

Dr. Stefan Siemer, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Weleda.

Weleda będzie arytmetycznie neutralna dla klimatu dla zakresu 1 i 2

Nasz świat zmienił się od czasu założenia firmy Weleda w 1921 roku. Stoimy w obliczu poważnych wyzwań: zmiany klimatyczne, malejąca różnorodność biologiczna i zasoby, ogromne ilości odpadów i wysokie emisje gazów cieplarnianych. Podobnie jak nasi założyciele, chcemy być dzisiaj pionierami. Zrównoważony rozwój, różnorodność biologiczna, zdrowie gleby i ochrona klimatu są zakorzenione w naszych celach korporacyjnych.

Ślad klimatyczny firmy jest określany jako Corporate Carbon Footprint (CCF). Od 2021 r. kompensujemy związane z firmą emisje Zakresu 1 i 2 firmy Weleda AG i Grupy Weleda. Biorąc pod uwagę nasze redukcje w 2021 r., te głównie związane z energią emisje wszystkich spółek zależnych Weleda na całym świecie nadal wynosiły około 6600 ton metrycznych ekwiwalentu CO₂ rocznie. Fakt, że liczba ta nie jest wyższa, został osiągnięty za pomocą wielu różnych środków. Na przykład w naszych budynkach w centrali Weleda w Szwajcarii wykorzystujemy w 100% energię odnawialną, w tym w energochłonnych procesach produkcyjnych: zieloną energię elektryczną, ciepło z wiórów drzewnych do ogrzewania, wytwarzanie własnej energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki, energię geotermalną do ogrzewania i chłodzenia oraz biogaz w procesie produkcji.

Pracujemy również nad dalszą poprawą zakresu 3* naszego korporacyjnego śladu węglowego. Na przykład stale zwiększamy udział materiałów pochodzących z recyklingu w naszych opakowaniach i redukujemy wagę wielu opakowań, rezygnując z opakowań zewnętrznych lub ulotek dołączanych do nich. Pracownicy firmy Weleda również osobiście uczestniczą w tych wysiłkach. Od ponad dekady nasz globalny program „Bike to Weleda” promuje przyjazne dla środowiska dojazdy do pracy. Rezygnując z dojazdu do pracy samochodami, w samym 2021 roku uczestnicy pokonali rowerem i pieszo prawie 130 tys. km.

*Zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych (GHGP)

Nasze produkty będą neutralne dla klimatu od 2022 r.

Nasz wpływ na środowisko jest ściśle powiązany z naszymi produktami – tak zwany ślad węglowy produktów (PCF) dla Weledy wynosi około 100 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie, włącznie energii i emisji związanych z opakowaniami, surowcami, materiałami reklamowymi i transportem towaru. Chcemy, aby klienci mogli aktywnie chronić klimat, kupując produkty firmy Weleda. Zaczynamy od zaraz! Od 2022 r. wszystkie produkty Weleda są neutralne dla klimatu – aby to osiągnąć, musimy każdego roku zredukować około 100 000 ton ekwiwalentu CO2, jednocześnie rekompensując to, czego sami nie możemy kontrolować. Jak to robimy? Jesteśmy bardziej wydajni, korzystamy z energii ze źródeł odnawialnych, a przede wszystkim poprzez inicjatywy i projekty pracujemy nad obniżeniem emisji od wszystkich naszych dostawców. Im lepsi jesteśmy my i nasi partnerzy, tym lepiej dla klimatu.

Weleda przekazuje 1% swojego rocznego przychodu na ochronę środowiska

Jeśli chodzi o klimat, nasza odpowiedzialność nie kończy się na fabryce ani po zapakowaniu produktów. Jeśli chcemy coś zmienić, musimy zrobić więcej, aby chronić klimat – dotyczy to naszych klientów, naszych pracowników i oczywiście naszych finansów. Od 2022 roku zainwestujemy 1% rocznych globalnych przychodów w ochronę klimatu, bioróżnorodności i gleby.